who nghĩa là gì

Bản dịch

Who will let bu know ______________ ?

Bạn đang xem: who nghĩa là gì

expand_more Ai tiếp tục thông tin cho tới tôi biết __________?

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai tuy nhiên chất lượng tốt thế? Chúc mừng các bạn đang được hoàn thiện chất lượng tốt bài bác đua nhé!

Tại trên đây ai là kẻ chịu đựng trách cứ nhiệm?

Ví dụ về kiểu cách dùng

Who supplies the energy, broadband and trang chính phone?

Đơn vị này hỗ trợ những mối cung cấp tích điện, cáp quang quẻ và điện thoại thông minh nhà?

Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!

Ai tuy nhiên chất lượng tốt thế? Chúc mừng các bạn đang được hoàn thiện chất lượng tốt bài bác đua nhé!

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

Tôi thấy rằng... là một trong những nhân viên cấp dưới rất siêng năng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện là gì.

Who lives upstairs/downstairs/next door?

Ai sinh sống tại tầng trên/ tầng dưới/ mặt mày cạnh?

Who will let bu know ______________ ?

Ai tiếp tục thông tin cho tới tôi biết __________?

Who is in charge here?

Ở trên đây ai là kẻ chịu đựng trách cứ nhiệm?

In this letter I would lượt thích đồ sộ express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution đồ sộ the work of my group.

Tôi đặc biệt vinh diệu được ghi chép thư trình làng cho tới... ... là một trong những thanh niên trẻ con sáng ý, và tôi đặc biệt trân trọng những góp phần tuy nhiên cậu ấy tạo nên cho tới toàn đội/công ty.

Xem thêm: own up là gì