went on là gì


Trang trước

Bạn đang xem: went on là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Go on với 8 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Tiếp tục

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- He WENT ON and ON talking and I was so sánh bored. Anh tớ kế tiếp thưa, tôi tiếp tục ngán ngấy rồi.

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Xảy rời khỏi, ra mắt

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- There are loads of people out in the street; what's GOING ON? Có khá nhiều người sụp đổ xô rời khỏi lối, chuyện gì đang được ra mắt vậy?

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Bắt đầu làm những gì, thưa gì tê liệt

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- She WENT ON the film when she met him. Cô ấy nói tới bộ phim truyền hình Khi bắt gặp anh ấy.

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Được chỉ dẫn

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- The investigators have no clues to lớn GO ON. Các khảo sát viên ko biết chỉ dẫn thế nào.

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Gần một khoảng tầm thời hạn xác lập

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- It's GOING ON ten years since we met. Đã 10 năm Tính từ lúc lần thứ nhất tất cả chúng ta bắt gặp nhau.

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Tiến hành

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- They asked u how the project was GOING ON. Họ chất vấn tôi coi dự án công trình ra mắt thế nào rồi.

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Dành chi phí

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- Most of my salary GOES ON my mortgage repayments. Hầu không còn chi phí lương lậu tôi giành riêng cho khoản trả trả thế chấp vay vốn.

Nghĩa kể từ Go on

Ý nghĩa của Go on là:

 • Bắt đầu sinh hoạt

Ví dụ cụm động kể từ Go on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go on:

- The alarm GOES ON when you close the front door. Chuông báo sinh hoạt khi chúng ta tạm dừng hoạt động đằng trước.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go on bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

  Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: fingertip là gì