wedge là gì

/wedʒ/

Thông dụng

Danh từ

Cái nêm (để té mộc, bửa đá, không ngừng mở rộng một lỗ hổng hoặc lưu giữ mang đến nhị vật tách ra)
Vật hình loại nêm, vật dùng để làm nêm
a wedge of cake
một góc bánh ngọt hình chữ V
(quân sự) mũi nhọn
to drive a wedge into
thọc một mũi vào; (nghĩa bóng) phân tách rẽ

Ngoại động từ

Nêm, chêm, bửa
to wedge a door open
chèn cửa ngõ nhằm há ngỏ
Chèn, lèn, xếp chặt, nhét chặt (vào một khoảng tầm trống)
to wedge packing material into the spaces round the vase
lèn chặt vật tư đệm vô những khu vực rỗng cộng đồng xung quanh cái lọ
to wedge away (off)
bửa đi ra, tách đi ra, chẻ ra
to wedge oneself in
chen vô, nhận vào

Chuyên ngành

Toán & tin

cái chèn, loại chêm
elliptic wedge
cái chêm eliptic
spherical wedge
cái chêm cầu

Cơ - Điện tử

Cái nêm, loại chêm, (v) nêm, chèn nêm, đóng góp chêm

Bạn đang xem: wedge là gì

Cái nêm, loại chêm, (v) nêm, chèn nêm, đóng góp chêm

Cơ khí & công trình

cái nêm

Giải mến EN: A piece of resistant material whose two major surfaces sườn an acute angle.

Giải mến VN: Một miếng vật tư gia cố và 2 mặt mũi chủ yếu của chính nó tạo ra trở thành một góc nhọn.

chốt chêm

Hóa học tập & vật liệu

bulông hình nêm

Xây dựng

chốt dẹt

Kỹ thuật cộng đồng

cái chốt
cái chèn
cái chèn, loại nêm
nêm
nêm chặt
đóng nêm
miếng chêm

Kinh tế

đồ thị hình dáng loại nêm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
block , chock , chunk , cleat , cotter , cusp , keystone , lump , prong , quoin , shim , spire , taper , club , cram , crowd , embolus , gib , jam , pack , pie , sandwich , scotch , squeeze , stuff

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: tilted là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: gambit là gì