vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 165

Câu 1, 2, 3 trang 116 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 5 tập luyện 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 116 bài bác 167 Vở bài bác tập luyện (VBT) Toán 5 tập luyện 2. 1. Một nền căn nhà hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 9m, chiều rộng

1. Một nền căn nhà hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 9m, chiều rộng lớn vì chưng \({2 \over 3}\) chiều nhiều năm. Người tao lát nền căn nhà vì chưng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 3dm. Mỗi viên gạch ốp giá bán 12000 đồng. Tính số chi phí mua sắm gạch ốp nhằm lát cả nền căn nhà bại liệt. (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 165

2. Cho hình tiếp sau đây, với độ dài rộng như bên trên hình vẽ.

a. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD

b. Tính diện tích S hình thang EBCD

c. Tính diện tích S hình tam giác EDM (biết MB = MC)

3. Một thửa ruộng hình thang đem tổng chừng nhiều năm nhì lòng là 90m. Diện tích thửa ruộng bại liệt vì chưng diện tích S một khu đất nền hình vuông vắn đem chu vi 180m.

a. Tính độ cao của thửa ruộng hình thang.

b. lõi hiệu chừng nhiều năm nhì lòng là 12m, tính chừng nhiều năm từng cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.

1.

3dm = 30cm

Chiều rộng lớn nền căn nhà là :

9 : 3 ⨯ 2 = 6 (m)

Diện tích nền căn nhà là :

9 ⨯ 6 = 54 (m2)
54m2 = 540000cm2

Diện tích một viên gạch bông :

30 ⨯ 30 = 900 (cm2)

Số viên gạch bông dùng làm lát nền căn nhà :

540000 : 900 = 600 (viên)

Số chi phí mua sắm gạch bông là :

12000 ⨯ 600 = 7200000 (đồng)

Đáp số : 7 200 000 đồng

2.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

(45 + 15) ⨯ 2 = 120 (cm)

Chiều nhiều năm cạnh EB là :

Xem thêm: switzerland là gì

EB = DC – AE = 45 – 15 = 30 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là :

 \({{\left( {30 + 45} \right) \times 15} \over 2} = 562,5\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Độ nhiều năm cạnh BM hoặc MC :

15 : 2 = 7,5 (cm)

Diện tích tam giác EBM là :

 \({{7,5 \times 30} \over 2} = 112,5\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích tam giác DMC là :

 \({{7,5 \times 45} \over 2} = 168,75\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Tổng diện tích S tam giác EBM và DMC là :

112,5 + 168,75 = 281,25 (cm2)

Diện tích tam giác EDM là :

562,5 – 281,25 = 281,25 (cm2)

Đáp số : a. 120cm ; b. 562,5cm2

c. 281,25cm2

3.

Cạnh của khu đất nền hình vuông vắn :

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất nền hình vuông vắn cũng đó là diện tích S của thửa ruộng hình thang :

45 ⨯ 45 = 2025 (m2)

a. Chiều cao của thửa ruộng hình thang :

2025 ⨯ 2 : 90 = 45 (m)

b. Độ nhiều năm lòng rộng lớn của thửa ruộng là :

 \({{\left( {90 + 12} \right)} \over 2} = 51\,\left( m \right)\)

Độ nhiều năm lòng nhỏ của thửa ruộng là :

90 – 51 = 39 (m)

Đáp số : a. 45m ; b. 51m, 39m

Xem thêm: willow là gì