vở bài tập toán lớp 5 bài 85

Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1 . Viết tiếp vô điểm chấm mang lại tương thích (theo mẫu)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 85

Đề bài

1. Viết tiếp vô điểm chấm mang lại tương thích (theo mẫu)

KNM là hình tam giác sở hữu phụ vương góc nhọn, …………………

2. Vẽ lối cao ứng với lòng MN của từng hình tam giác

 

3. Vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp vào cụ thể từng hình muốn tạo trở thành hình mới nhất sở hữu nhì hình tam giác

 

4. Viết số tương thích vô điểm chấm

 

a) Hình chữ nhật ABCD sở hữu ………. dù vuông

b) Hình tam giác EDC sở hữu …….. dù vuông (cứ 2 nửa dù vuông gộp lại trở thành 1 dù vuông)

c) Số dù vuông của hình chữ nhật ABCD cuống quýt …… phen số dù vuông của hình tam giác EDC

d) Số dù vuông của hình tam giác EDC vị ….. số dù vuông của hình chữ nhật ABCD.

Xem thêm: cell wall là gì

Bài giải

1. Viết tiếp vô điểm chấm mang lại tương thích (theo mẫu)

2. Vẽ lối cao ứng với lòng MN của từng hình tam giác

 

3. Vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp vào cụ thể từng hình muốn tạo trở thành hình mới nhất sở hữu nhì hình tam giác

 

4. Viết số tương thích vô điểm chấm

a) Hình chữ nhật ABCD sở hữu 32 dù vuông

b) Hình tam giác EDC sở hữu 16 dù vuông (cứ 2 nửa dù vuông gộp lại trở thành 1 dù vuông)

c) Số dù vuông của hình chữ nhật ABCD cuống quýt gấp đôi số dù vuông của hình tam giác EDC

d) Số dù vuông của hình tam giác EDC vị \({1 \over 2}\) số dù vuông của hình chữ nhật ABCD.

Xem thêm: storm là gì