vở bài tập toán lớp 5 bài 136

ĐỪNG CHÉP BÀI BẠN KHI ĐI THI Như bqThanh và Ốc ?!!!
ĐỪNG CHÉP BÀI BẠN KHI ĐI THI Như bqThanh và Ốc ?!!!

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 136

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 69, 70 Bài 136: Luyện tập chung hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 69, 70 Bài 136: Luyện tập chung

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 69, 70 Bài 136: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 69 Bài 1: Một người đi bộ được 14,8km trong 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc của người đi bộ với đơn vị đo là m/phút.

Tóm tắt

Lời giải:

3 giờ 20 phút = 200 phút

14,8km = 14800m

Vận tốc của người đi bộ là :

14800 : 200 = 74 (m/phút)

Đáp số : 74 m/phút

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 69 Bài 2: Một ô tô và xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai đầu của một quãng đường và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ 15 phút ô tô và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 54 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 38 km/giờ. Tính quãng đường đó.

Lời giải:

Quãng đường ô tô đi trong 2 giờ 15 phút là :

54 × 2,25 = 121,5 (km)

Quãng đường xe máy đi trong 2 giờ 15 phút là :

38 × 2,25 = 85,5 (km)

Quãng đường ô tô và xe máy cùng đi là :

121,5 + 85,5 = 207 (km)

Đáp số : 207km

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 69 Bài 3: Một người đi bộ đi quãng đường AB trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 4,2 km/giờ. Hỏi nếu người đó đi xe đạp với vận tốc bằng 5/2 vận tốc đi bộ thì sau bao nhiêu thời gian đi hết được quãng đường nói trên ?

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

Tóm tắt

Lời giải:

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB là:

4,2 × 2,5 = 10,5 (km)

Vận tốc người đi xe đạp là:

4,2 × = 10,5 (km/giờ)

Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB:

10,5 : 10,5 = 1 (giờ)

Đáp số: 1 giờ

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 70 Bài 4: Một ô tô đi từ thành phố A lúc 10 giờ 35 phút và đến thành phố B lúc 15 giờ 57 phút. Dọc đường lái xe nghỉ ăn trưa mất 1 giờ 22 phút. Biết rằng hai thành phố cách nhau 180km, tính vận tốc của ô tô.

Tóm tắt

Lời giải:

Thời gian ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là :

15 giờ 57 phút – 10 giờ 35 phút = 5 giờ 22 phút

Thời gian thực mà ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là :

5 giờ 22 phút – 1 giờ 22 phút = 4 giờ

Vận tốc của ô tô là :

180 : 4 = 45 (km/giờ)

Đáp số : 45 km/giờ

Bạn đang xem bài viết: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 69, 70 Bài 136: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Bút Chì Xanh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: aspiration là gì