vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

Cùng Giải bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 98, 99 Toán 4 tập 2 và tham khảo tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 98, 99 VBT tập 2, Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp), bài 163 đến làm bài đúng, củng cố kiến ​​thức bài học, cách vận dụng kiến ​​thức vào giải bài tập.

bài viết liên quan

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

  • Giải toán lớp 4 trang 95, 96 VBT tập 2, Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo), bài 161
  • Giải toán lớp 4 trang 97 VBT tập 2, Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo), bài 162
  • Giải toán lớp 4 trang 94, 95 VBT tập 2, Ôn tập về các phép tính với phân số, bài 160
  • Giải toán lớp 4 trang 89, 90 VBT tập 2, Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo), bài 157
  • Giải toán lớp 4 trang 17 VBT tập 2 Phân số và phép chia các số tự nhiên (tiếp theo), bài 98

Giải toán lớp 4 trang 98, 99 VBT tập 2, Ôn tập các phép tính với phân số (Tiếp theo), bài 163

1. Giải bài 1 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98

Đề tài:
Viết phân số thích hợp vào chỗ trống:
Giải 4 trang 98 99 vbt tập 2 tiết 163
phương pháp giải
Áp dụng các công thức:
a) Số bị trừ = Hiệu + Số bị trừ;
Trừ = Số bị trừ − Hiệu số;
Hiệu = Số bị trừ − Số bị trừ.
b) Sản phẩm = Nhân tố x Nhân tố;
Yếu tố = Sản phẩm : Yếu tố đã biết.
Trả lời
Hãy nói về trò chơi

2. Lời giải 2 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98

Đề tài:
Tính toán:
Võ bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 97 98 99
phương pháp giải
– Các biểu thức chỉ có cộng trừ hoặc chỉ có nhân chia lần lượt tính từ trái sang phải.
– Các biểu thức có cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.
Trả lời
Hãy chuyển sang trang 99

3. Giải bài 3 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98

Đề tài:
Người ta đặt một vòi nước vào một bể không có nước, giờ thứ nhất chảy được 2/7 bể, giờ thứ hai chảy tiếp được 2/7 bể.
a) Sau hai giờ vòi có thể chảy đầy bao nhiêu phần bể?
b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1/3 bể thì bể còn lại bao nhiêu phần?
phương pháp giải
– Lượng nước chảy vào bể sau 2 giờ = lượng nước chảy vào bể giờ thứ nhất + lượng nước chảy vào bể giờ thứ hai.
– Lượng nước còn lại = lượng nước ban đầu trong bể – lượng nước đã sử dụng.
Trả lời
a) Sau hai giờ, lượng nước chảy là:
2/7 + 2/7 = 4/7 (xe tăng)
b) Lượng nước còn lại trong bể là:
4/7 – 1/3 = 5/21 (xe tăng)

4. Giải bài 4 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 99

Đề tài:
Điền vào chỗ chấm:
Hãy chuyển đến trang 99 100
phương pháp giải
Lần lượt tính giá trị của biểu thức hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.
Trả lời
Võ Bài Tập Tiếng Việt lop 4 trang 98
Các bạn đang xem phần hướng dẫn Giải toán lớp 4 trang 98, 99 VBT tập 2 Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) bài 163, các bạn có thể xem lại phần hướng dẫn giải Giải toán lớp 4 trang 97 VBT tập 2 Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo) hoặc xem trước bài hướng dẫn Giải toán lớp 4 trang 99, 100 VBT tập 2 Ôn tập các đại lượng để hiểu bài hơn.

Xem thêm: flash mob là gì