unify là gì

Công cụ cá nhân
 • /'ju:nifai/

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hợp nhất, thống nhất

  Kỹ thuật công cộng

  hợp nhất
  thống nhất

  Kinh tế

  hợp nhất
  thống nhất

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  affiliate , ally , associate , band , become one , bring together , combine , connect , consolidate , cooperate , couple , gather together , hook up with , join , join forces , liên kết , marry , merge , pool , pull together , stick together , wed , coalesce , compound , concrete , conjoin , conjugate , meld , unite , yoke , arrange , blend , coordinate , integrate , orchestrate , synthesize , bind , centralize , harmonize , organize , systematize

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: intention là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;

Xem thêm: bylaws là gì