tournament là gì

Shadow Mewtwo là gì ?!? | Pokken Tournament | PAG Center
Shadow Mewtwo là gì ?!? | Pokken Tournament | PAG Center

Bạn đang xem: tournament là gì

Question

Cập nhật vào

7 Thg 12 2018

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

Câu chất vấn về Tiếng Anh (Mỹ)

tournament tức là gì?

tournament tức là gì?

Câu trả lời

Đọc thêm thắt bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

It is lượt thích a large competition between many people. Things lượt thích karate tournaments, chess tournaments, and soccer tournaments can be a thing!

It is lượt thích a large competition between many people. Things lượt thích karate tournaments, chess tournaments, and soccer tournaments can be a thing!

Xem thêm: dress nghĩa là gì

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn đem biết phương pháp nâng cấp kĩ năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính phí ✍️✨.

Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính phí ✍️✨.

Đăng ký

Các thắc mắc liên quan

 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm tournament và contest ?
  câu trả lời”tournament” is a contest where teams or individuals compete but not necessarily against each other. It usually lasts a short period of ti…
 • Từ này racers tức là gì?
  câu trả lời@vulgarizavril corredores
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm tournament và championship ?
  câu trả lờiThey both mean competition. Usually championship refers to tát the final competition, as in the one that would decide the winner/s or finalists. …
 • Từ này champions tức là gì?
  câu trả lời@lindsay2011 it means winner
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm championship và tournament ?
  câu trả lờitournament is before the championship tournament decides the semi finals and then the finals and then the championship the championship mea…
 • Từ này referee tức là gì?
  câu trả lờiThe judge of a sporting event
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm match và tournament ?
  câu trả lờiA match is a singular game to tát determine a winner, (“a soccer match”), while a tournament is a series of games to tát determine the ultimate winne…
 • Từ này referee tức là gì?
  câu trả lờiIn sports, it’s someone who makes sure the rules aren’t broken.
 • Đâu là sự việc khác lạ đằm thắm tournament và competition ?
  câu trả lờiTournament is usually for sports Competition is usually for everything else Tournament: usually people/groups verse each other. Then the w…
 • Từ này referee tức là gì?
  câu trả lờiNoun: A referee watches a sports game to tát make sure players follow the rules. They penalize broken rules. ”Referee” can be used as a verb.

Các thắc mắc tương tự nhau

 • Nói câu này nhập Tiếng Anh (Mỹ) như vậy nào? ‘To win the tournament by storm’. Does it basicly m…
 • Who tự you hope would win in the tournament? đặc điểm này nghe đem đương nhiên không?
 • I won the tournament using anything but my skills or I won the tournament using nothing but…

Các thắc mắc được khêu ý

 • Từ này tự u know what’s better than thở 69? it’s 88 because u get 8 twice. please explain the joke. …
 • Từ này Piss of mạ tức là gì?
 • Từ này golden shower tức là gì?
 • Từ này Piss mạ on tức là gì?
 • Từ này bing chilling tức là gì?

Newest Questions (HOT)

 • Từ này Tôi chuẩn bị đem vc rồi tức là gì?
 • Từ này What does con cái mo ho mean? tức là gì?
 • Từ này dáng vẻ xinh / dáng vẻ xấu xa tức là gì?
 • Từ này Êm tức là gì?
 • Từ này Chúc bạn làm việc chất lượng tốt. :::::: tức là gì?

Những thắc mắc mới nhất nhất

 • Từ này Primary signifies importance. Ex. The primary ingredient of an omelette is egg. (Egg is mo…
 • Từ này Tôi ko biết kết duyên với ai thì nên cần,tuy nhiên giờ đây đang được rảnh tôi cần phải có nó trước đem nghĩa…
 • Từ này cậu sẵn sàng ý thức tu rịu cút ạ, con cháu chuẩn bị lấy ông chồng rùi tức là gì?
 • Từ này Tôi chuẩn bị đem vc rồi tức là gì?
 • Từ này What does con cái mo ho mean? tức là gì?

Previous question/ Next question

Bạn đang được coi bài xích viết: “tournament ” tức là gì? – Câu chất vấn về Tiếng Anh (Mỹ). tin tức tự c0thuysontnhp tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: accord là gì