toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập trang 24, 25

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 24 VBT Toán 5)

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 12dm

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:…………………………………………….

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:…………………………………………

Bài giải

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-5-luyen-tap-trang-24-25

Đổi 20dm = 2m

12dm = 1,2m

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(2 + 1,5) x 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

7 x 1,2 = 8,4 ()

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

2 x 1,5 = 3 ()

Diện tích toàn phần hình hộp là:

8,4 + 2 x 3 = 14,4 ()

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 8,4

b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4

Bài 2. (Trang 25 VBT Toán 5)

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng và chiều cao

Bài giải

 

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-5-luyen-tap-trang-24-25-2

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

Diện tích xung quanh hình hộp là:

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

Diện tích toàn phần hình hộp là:

Đáp số:

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 25 VBT Toán 5)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là:

Xem thêm: trust fund là gì

A. 1,6

B. 3,2

C. 4,3

D. 3,75

Bài giải

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-5-luyen-tap-trang-24-25-3

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(1,1 + 0,5) x 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

3,2 x 1 = 3,2 ()

Chọn đáp án B

Bài 4. (Trang 25 VBT Toán 5)

Người ta sơn ngoài bộ mặt ngoài của cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

Bài giải

Diện tích sơn toàn bộ mặt ngoài thùng tôn chính là diện tích 6 mặt của hình hộp chữ nhật cũng chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-5-luyen-tap-trang-24-25-4

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(8 + 5) x 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

26 x 4 = 104 ()

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

8 x 5 = 40 ()

Diện tích sơn là:

104 + 2 x 40 = 184 ()

Đáp số: 184

Bài 5. (Trang 26 VBT Toán 5)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Người ta xếp 4 hình lập phương bé có cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

Bài giải

Có 2 cách xếp 4 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành 1 hình hộp chữ nhật.

Khoanh đáp án B

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 5
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 5
3. Giải vở bài tập Toán lớp 5
4. Luyện tập Toán lớp 5
5. Đề thi Toán lớp 5 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 5
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 5 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

Xem thêm: aspiration là gì