toán 10 chân trời sáng tạo tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh, Vũ Như Thư Hương, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy.

Bạn đang xem: toán 10 chân trời sáng tạo tập 2

Lời nói đầu:
Các bạn học sinh, quý thầy, cô giáo thân mến!
Sách Toán 10 thuộc bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cấu trúc sách Toán 10 được chia thành hai tập. Tập hai bao gồm ba phần: Đại số và Một số yếu tố Giải tích gồm hai chương: Bất phương trình bậc hai một ẩn; Đại số tổ hợp. Hình học và Đo lường gồm một chương: Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng. Thống kê và Xác suất gồm một chương: Xác suất. Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chương. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ tạo nên một môi trường học tập và giảng dạy tương tác tích cực nhằm đảm bảo tính dễ dạy, dễ học đồng thời hỗ trợ các phương pháp giảng dạy hiệu quả. Nội dung sách thể hiện tính tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Những hoạt động trải nghiệm được tăng cường giúp người học có thêm cơ hội vận dụng Toán học vào thực tiễn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học Toán.
Chúng tôi tin tưởng rằng với cách biên soạn này, sách giáo khoa Toán 10 sẽ hỗ trợ tích cực và hiệu quả quý thầy, cô giáo trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các bạn học sinh hứng thú hơn khi học tập bộ môn Toán. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy, cô giáo và các bạn học sinh để sách được ngày càng hoàn thiện hơn.

Xem thêm: trust fund là gì

Mục lục:
PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương VII. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai.
Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Bài tập cuối chương VII.
Chương VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân.
Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
Bài 3. Nhị thức Newton.
Bài tập cuối chương VIII.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IX. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 1. Toạ độ của vectơ.
Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.
Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ.
Bài tập cuối chương IX.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương X. XÁC SUẤT.
Bài 1. Không gian mẫu và biến cố.
Bài 2. Xác suất của biến cố.
Bài tập cuối chương X.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra.
Bài 2. Vẽ ba đường conic bằng phần mềm GeoGebra.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Xem thêm: penetration là gì