Toán 10 Cánh diều Bài 1: Mệnh đề toán học | Giải Toán lớp 10


Với lời giải vở bài tập Toán 10 bài 1: Các mệnh đề trong sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp các em học sinh giải vở bài tập Toán 10 bài 1 một cách dễ dàng.

Bạn đang xem: Toán 10 Cánh diều Bài 1: Mệnh đề toán học | Giải Toán lớp 10

Giải pháp Toán 10 Cánh diều Bài 1: Toán Mệnh đề

Video Giải Toán 10 bài 1: Mệnh đề toán học – Con diều – Cô. Vi Diệu Minh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán 10 trang 5 Tập 1

Câu hỏi để bắt đầu

 • Câu hỏi khởi động trang 5 Toán 10 Tập 1: H'Maryam nói: "Số 15 chia hết cho 5.", Phương nói: "Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á.". ….

  Xem giải pháp

1. Mệnh đề toán học

 • Bài tập 1 trang 5 Toán 10 Tập 1: Câu nói của bạn H'Maryam có phải là câu nói về sự phân chia của toán học không? ….

  Xem giải pháp

 • Bài tập 1 trang 5 Toán 10 Tập 1: Cho hai ví dụ về các mệnh đề toán học. ….

  Xem giải pháp

Giải Toán 10 trang 6 Tập 1

 • Bài 2 trang 6 Toán 10 Tập 1: Hai mệnh đề toán học nào sau đây là mệnh đề đúng? Phát biểu nào là phát biểu sai? ….

  Xem giải pháp

 • Bài thực hành 2 trang 6 Toán 10 Tập 1: Cho một ví dụ về một tuyên bố đúng và một tuyên bố sai. ….

  Xem giải pháp

2. Mệnh đề có biến

 • Bài 3 trang 6 Toán 10 Tập 1: Xét câu "n chia hết cho 3" với n là số tự nhiên. ….

  Xem giải pháp

 • Bài 3 trang 6 Toán 10 Tập 1: Cho ví dụ về mệnh đề có biến. ….

  Xem giải pháp

Giải Toán 10 trang 7 Tập 1

3. Từ chối đề nghị

 • Bài 4 trang 7 Toán 10 Tập 1: Hai bạn Kiên và Cường cãi nhau. ….

  Xem giải pháp

 • Bài thực hành 4 trang 7 Toán 10 Tập 1: Đặt câu phủ định cho mỗi câu sau đây và nhận xét câu phủ định đó đúng hay sai. ….

  Xem giải pháp

4. Mệnh đề sau

 • Bài 5 trang 7 Toán 10 Tập 1: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề: P: “Số tự nhiên n chia hết cho 6”; Hỏi: “Số tự nhiên n chia hết cho 3”. ….

  Xem giải pháp

Giải Toán 10 trang 8 Tập 1

 • Bài thực hành 5 trang 8 Toán 10 Tập 1: Phát biểu một định lý toán học dưới dạng mệnh đề P ⇒ Q. ….

  Xem giải pháp

5. Mệnh đề đảo ngược. Hai mệnh đề giống nhau

 • Bài tập 6 trang 8 Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét một mệnh đề có dạng P ⇒ Q như sau: ….

  Xem giải pháp

  Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

 • Bài luyện 6 trang 8 Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề: P: “tam giác ABC đều”, Q: “Tam giác ABC cân và có một góc bằng 60°”….

  Xem giải pháp

Giải Toán 10 trang 9 Tập 1

6. Ký hiệu và

 • Bài tập 7 trang 9 Toán 10 Tập 1: Cho mệnh đề chứa biến “n chia hết cho 3” với n là số tự nhiên. ….

  Xem giải pháp

Giải Toán 10 trang 10 Tập 1

 • Bài tập 8 trang 10 Toán 10 Tập 1: Một người nói: "Mọi số thực đều có một bình phương là số không âm". ….

  Xem giải pháp

Giải Toán 10 trang 11 Tập 1

 • Bài thực hành 7 trang 11 Toán 10 Tập 1: Hãy biểu thị tính phủ định của mỗi trường hợp sau: Có một số nguyên chia hết cho 3; ….

  Xem giải pháp

Bài tập

 • Bài 1 trang 11 Toán 10 Tập 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề toán học? ….

  Xem giải pháp

 • Bài 2 trang 11 Toán 10 Tập 1: Hãy phủ định một mệnh đề cho mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó: ….

  Xem giải pháp

 • Bài 3 trang 11 Toán 10 Tập 1: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề: Hỏi: “Số tự nhiên n chia hết cho 16”; ….

  Xem giải pháp

 • Bài 4 trang 11 Toán 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề sau: P: “Tam giác ABC cân”;….

  Xem giải pháp

 • Bài 5 trang 11 Toán 10 Tập 1: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃” để viết các mệnh đề sau: ….

  Xem giải pháp

 • Bài 6 trang 11 Toán 10 Tập 1: Phát biểu các phát biểu sau: ….

  Xem giải pháp

 • Bài 7 trang 11 Toán 10 Tập 1: Hãy phát biểu phủ định cho mỗi phát biểu sau và xem xét tính đúng sai của từng phát biểu đó: ….

  Xem giải pháp

Bài học: Bài 1: Mệnh đề trong toán học – Kite – Ms. Nguyễn Hồng Thanh (giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 2: Lượm. Đặt thao tác

 • Bài tập cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số

 • Bài tập cuối chương 2

  Xem thêm: fingertip là gì

ngân hàng đề thi vào lớp 10 Khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 10 có đáp án