tính diện tích hình tròn lớp 5

3.6/5 - (10 votes)

Công thức tính diện tích S hình tròn vì thế bình phương nửa đường kính nhân với Pi. Hay diện tích S hình trụ cũng khá được tính bám theo công thưc là bình phương 2 lần bán kính nhân với Pi rồi phân tách mang đến 4. Đây là cách tính không gian hình tròn thường được sử dụng nhất. Vậy còn những giải pháp nào để tính không gian hình tròn? Cùng WElearn gia sư cút tìm các em nhé!

Bạn đang xem: tính diện tích hình tròn lớp 5

>>>> Xem thêm: Gia sư môn Toán Lớp 5

1. Định nghĩa về đàng tròn trặn và hình tròn

Đường tròn

Đường tròn trặn là vòng xung quanh hình trụ. Tập hợp ý những điểm bên trên đàng tròn trặn cơ hội đều tâm đàng tròn trặn một khoảng tầm vì thế R. R là nửa đường kính đàng tròn trặn.

Hình tròn

Hình tròn trặn là vùng mặt mũi phẳng lặng bị số lượng giới hạn vì thế 1 đàng tròn trặn. Tâm, nửa đường kính vaa2 chu vi của hình trụ cũng đó là tâm và nửa đường kính của đàng tròn trặn xung quanh.

2. Tính hóa học của hình tròn

 • Đường kính là tình huống quan trọng của thừng cung trải qua tâm đàng tròn trặn.
 • Đường kính là đoạn trực tiếp nhiều năm nhất trải qua hình trụ và phân tách hình trụ trở nên nhì nửa cân nhau.
 • Độ nhiều năm của 2 lần bán kính của một đàng tròn trặn vì thế gấp đôi nửa đường kính của đàng tròn trặn cơ.
 • Các đàng tròn trặn cân nhau đem chu vi cân nhau.
 • Khi 2 đàng tròn trặn cân nhau thì nửa đường kính của bọn chúng cân nhau và ngược lại
 • Chu vi của hai tuyến phố tròn trặn không giống nhau tỷ trọng với nửa đường kính ứng của bọn chúng.
 • Góc ở tâm đàng tròn trặn vì thế 360 phỏng.
 • Hai tiếp tuyến được vẽ bên trên một đàng tròn trặn từ là 1 điểm bên phía ngoài đem chiều nhiều năm cân nhau.
 • Một tiếp tuyến của đàng tròn trặn nằm tại một góc vuông với nửa đường kính bên trên điểm xúc tiếp.
 • Đường tròn trặn là hình đem tâm và trục đối xứng cùng nhau.

3. Cách tính chu vi hình tròn

Công thức: C = 2.3,14.r = 3,14.d

Trong đó:

 • C là chu vi hình trụ (đường tròn)
 • r là nửa đường kính hình trụ (đường tròn)
 • d là 2 lần bán kính hình trụ (đường tròn) (d = 2r)
 • 3,14: Số pi

Ví dụ: Tính chu vi hình trụ đem nửa đường kính là 5

Giải: Chu vi hình trụ là: C = 5.2.3,14 = 31,4

4. Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức: S = 3,14.r.r = 3,14.4.(d/2)2

Trong đó:

 • S là diện tích S hình trụ (đường tròn)
 • r là nửa đường kính hình trụ (đường tròn)
 • d là 2 lần bán kính hình trụ (đường tròn) (d = 2r)
 • 3,14: Số pi

Ví dụ: Tính diện tích S hình trụ tâm I đem nửa đường kính là 5

Giải: Diện tích hình trụ là: S = 5.5.3,14 = 75,5

5. Cách nhằm Tính diện tích S hình tròn

 • Bước 1: Xem đề bài bác đang được cho vừa dữ khiếu nại chưa
 • Nếu đang được đầy đủ → Sử dụng công thức S = 3,14.r.r = 3,14.4.(d/2)2để tính
 • Nếu ko đầy đủ → Chuyển lịch sự bước 2
 • Bước 2: Tìm dữ khiếu nại không đủ → r
 • Nếu đề bài bác mang đến 2 lần bán kính → r = d/2 (d là đàng kính)
 • Nếu đề bài bác mang đến chu vi —> r = C/(2.3,14)
 • Bước 3: Tính diện tích S bám theo công thức S = 3,14.r.r = 3,14.4.(d/2)2

6. Bài thói quen diện tích S hình tròn

Bài tập

Bài 1: Max đang được xây một căn nhà. Trước không còn, anh ấy cần thiết khoan lỗ và lấp đẫy bê tông nhập bọn chúng. Các lỗ này còn có chiều rộng lớn 0.4m, phỏng thâm thúy 1m.Hỏi Max cần thiết ụp từng nào bê tông vào cụ thể từng lỗ?

Bài 2: Tính diện tích S hình trụ, lúc biết chu vi c vì thế 15,33cm

Bài 3: Tính diện tích S hình trụ phía trên lúc biết r = 4 centimet.

Bài 4: Cho hình trụ C đem 2 lần bán kính d = 16 centimet. Hãy tính S(diện tích) hình trụ C?

Bài 5: Tính diện tích S phần tô màu sắc xám nhập hình vẽ tiếp sau đây. sành, đàng tròn trặn rộng lớn xung quanh bên phía ngoài đem nửa đường kính r2 = 15 centimet và đàng tròn trặn nhỏ bên phía trong đem nửa đường kính r1 = 10 centimet.

Bài 6: Tính diện tích S toàn cỗ hình vẽ mặt mũi dưới?

Bài 7: Tính S hình trụ, biết nếu như tăng 2 lần bán kính đàng tròn trặn lên 30% thì DT hình trụ gia tăng trăng tròn cm2

Bài 8 Cho hình vuông vắn ABCD đem tư đỉnh phía trên hình trụ tâm O, nửa đường kính 3cm. Tìm tỉ số Xác Suất của diện tích S hình trụ và diện tích S hình vuông vắn cơ.

Cách giải bài bác 1

Các lỗ đem hình trụ (ở mặt phẳng cắt ngang) vì thế bọn chúng được đục sử dụng máy khoan.

Với 2 lần bán kính 0.4m, diện tích S của hình là:

A = (π/4) × D2

A = (3.14159…/4) × 0.42

A = 0.7854… × 0.16

A = 0.126m2

Lỗ có tính thâm thúy 1m nên thể tích của chính nó là:

Thể tích = 0.126m2 × 1 m = 0.126m3

Kết luận, Max cần thiết ụp 0.126m3 bê tông vào cụ thể từng lỗ.

Cách giải bài bác 2

– Ta đem, chu vi hình trụ  C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)

Xem thêm: aspiration là gì

– Diện tích hình trụ là S = Pi.r2

=> S = Pi. (C/2Pi)2  =   18,71cm2

Vậy diện tích S hình trụ là 18,71cm2

Cách giải bài bác 3

 Áp dụng công thức phía trên tất cả chúng ta tiếp tục có

Vậy diện tích S của hình trụ bên trên là 50,24 cm2

Cách Giải bài bác 4

Ta đem, nửa đường kính vì thế một nữa 2 lần bán kính bám theo công thức: R = d/2

<=> R = 16/2 = 8 cm

S hình trụ C: S = πR2 = 3,14.82 = 200,96 cm2

Cách giải bài bác 5

Từ hình vẽ tớ thấy, diện tích S phần tô màu sắc xám nhập hình vì thế hiệu của S hình trụ rộng lớn nửa đường kính r2 và DT(diện tích) hình trụ nhỏ nửa đường kính r1.

– S hình trụ nhỏ:

S1 = πr12 = 3,14.102 = 314 cm2

– DT hình trụ lớn:

S2 = πr22 = 3,14.152 = 706,5 cm2

– Diện tích hình màu sắc xám nhập hình:

S = S2 – S1 = 706,5 – 314 = 392,5 cm2

Cách giải bài bác 6

Ta thấy, diện tích S của hình bên trên bao hàm diện tích S 2 nữa hình trụ nửa đường kính r =7 centimet và diện tích S của hình chữ nhật độ dài rộng 10×7 centimet.

– Diện tích hình chữ nhật: S1 = 10 x 7 = 70 cm2

– Diện tích nhì nữa hình trụ nằm trong phân phối kính: S2 = πR2 = 3,14.72 = 153,86 cm2

=> Diện tích hình đang được cho: S = S2 + S1 = 70 + 153,86 = 223,86 cm2

Cách giải bài bác 7

Nếu tăng 2 lần bán kính của hình trụ lên 30% thì nửa đường kính cũng tăng 30%

Số % S(diện tích) được gia tăng là:

Vậy diện tích S hình trụ ban sơ là: 20×100/69 = 29,956 cm2

Cách giải bài bác 8

Diện tích hình trụ là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

Độ nhiều năm đàng chéo cánh AC là: 3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông vắn là: 6 x 6 = 36 (cm2)

Tỉ số Xác Suất của diện tích S hình trụ và diện tích S hình vuông vắn là:

28,26 : 36 x 100% = 78,5 (%)

Như vậy, nội dung bài viết đang được Bật Mí Công Thức Tính Diện Tích Hình Tròn Đầy Đủ Nhất. Hy vọng những kỹ năng nhưng mà Trung tâm WElearn gia sư share hoàn toàn có thể mang lại lợi ích cho chính mình trong những công việc học tập đảm bảo chất lượng môn toán rộng lớn.

Xem tăng những nội dung bài viết liên quan

Xem thêm: went on là gì

 • Hé Lộ Tất Cả Các Cách Tính Diện Tích Hình Bình Hành
 • Tập Làm Văn Lớp 5: Tả Người quý khách Thân
 • Cách Học Giỏi Toán Lớp 5 Qua 4 Bước Đơn Giản