tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài viết chia sẻ đáp án, phương pháp giải toán lớp 4 trang 148 tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Đọc và tham khảo nội dung bài viết, các em sẽ nắm vững kiến ​​thức về tỉ số và vận dụng vào giải các bài toán về tìm số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Dưới đây là lời giải chi tiết của bài, mời các bạn cùng tham khảo và luyện giải.

bài viết liên quan

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

  • Giải toán lớp 4 trang 148 luyện tập
  • Giải toán lớp 4 trang 150, 151 Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
  • Giải bài tập trang 47 SGK toán 4
  • Giải toán lớp 4 trang 69 VBT tập 2, Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, bài 142
  • Giải toán lớp 4 trang 62, 63 VBT tập 2, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, bài 138

=> Tham khảo thêm Lời giải Toán lớp 4 Tại đây: Lời giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 148 (Có phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 148 bài 1
Đề tài: Tổng hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai trong số họ?
Phương pháp giải:
Bước 1: Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 3 phần bằng nhau, số lớn có 8 phần như vậy.
Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.
Bước 3: Tìm giá trị của 1 phần bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau.
Bước 4: Tìm số bé (nhân giá trị một phần với số phần của số bé hơn).
Bước 5: Tìm số lớn (trừ tổng hai số cho số bé,…).
Trả lời:
Giải toán lớp 4 trang 148
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 8 = 11 (phần)
Số bé là: 198 : 11 × 3 = 54
Số lớn là : 198 – 54 = 144
Trả lời: Số con: 54 ; Số lớn: 144 .

2. Giải toán lớp 4 trang 148 giới thiệu tỉ số bài 2

Đề tài:
Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo?
Phương pháp giải:
Bước 1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc ở kho thứ hai (đóng vai số ít) gồm 2 phần bằng nhau, số thóc ở kho thứ nhất (đóng vai số lớn) gồm 3 phần như vậy.
Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau.
Bước 3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau.
Bước 4. Tìm số bé (nhân giá trị một phần với số phần của số bé hơn).
Bước 5. Tìm số lớn (trừ tổng hai số,…)
Trả lời:
Ta có sơ đồ:
Giai đoạn 4 trang 148
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Số thóc ở kho thứ nhất là: 125 : 5 × 3 = 75 (tấn)
Số thóc ở kho thứ hai là: 125 – 75 = 50 (tấn)
Trả lời: Kho thứ nhất: 75 tấn; Kho thứ hai: 50 tấn.

3. Giải toán lớp 4 giới thiệu tỉ số trang 148 bài 3

Đề tài:
Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai trong số họ.
Phương pháp giải:
Bước 1. Tìm tổng của hai số: Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy tổng của hai số đó là 99.
Bước 2. Vẽ sơ đồ: coi số bé có 4 phần bằng nhau, số lớn có 5 phần như vậy.
Bước 3. Tìm tổng số phần bằng nhau.
Bước 4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau.
Bước 5. TỶTìm số bé (nhân giá trị một phần với số phần của số bé hơn).
Bước 6. Tìm số lớn (trừ tổng hai số cho số bé,…).
Trả lời
Giai đoạn 4 tăng gấp đôi so với khi biết tổng và hiệu của hai tích bằng trang 148 SGK
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)
Số bé là: 99 : 9 × 4 = 44
Số lớn là: 99 – 44 = 5
Trả lời: Số lớn: 55 ; Số bé: 44

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 148 Tóm tắt

Điểm cuối cùng là 4, hai trái tim bị mất khi bạn biết tổng số và hai trái tim được so sánh bởi trang 148

Giai bai tap trang 148 SGK Tin 4

Giai bai tap trang 148 SGK Tin 4

Giai bai tap trang 148 SGK Tin 4

Xem thêm: fingertip là gì

————– HẾT —————-


Với phần Giải Toán 4 trang 148 SGK Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó không chỉ bao gồm đáp án mà còn hướng dẫn giải các bài tập từ 1 đến 4, giúp các em hiểu bài và vận dụng phương pháp vào giải bài tập. Giải bài tập toán lớp 4 trang 148 SGK. Tiếp theo, học sinh có thể xem lại Giải toán lớp 4 trang 147 đã giải quyết trước đó hoặc phần xem trước Giải toán lớp 4 trang 148 SGK để học tốt môn toán lớp 4 hơn.

Xem thêm: swim nghĩa là gì