tiếng anh lớp 8 trang 10 a closer look 2

Bạn đang xem bài viết Tiếng Anh 8 Unit 10: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 41 – Tập 2 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 trang 10 a closer look 2

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→6 trang 41, 42 để chuẩn bị bài Communication trước khi đến lớp.

Soạn Unit 10 lớp 8 A Closer Look 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn A Closer Look 2 Unit 10 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

Listen again to part of the …(Nghe lại môt phần bài hội thoại ở phần Mở đầu. Gạch dưới thì tương lai tiếp diễn và trả lời các câu hỏi.)

Phuc: …How about this Sunday afternoon at 2:30 pm? There’s Superman 3.

Nick: Great…, but I’ll be having my Vietnamese class then. Let’s go for the 4:15 pm show. I’ll need to take the bus to Nguyen Du Street and it’s quite far.

Phuc: But it is not Galaxy Nguyen Du! We’ll be seeing in at Galaxy Nguyen Trai

1. What will Nick be doing at 2.30 p.m. this Sunday? (Nick sẽ làm gì lúc 2:30 chiều Chủ nhật?)

=> He will be having his Vietnamese class.

2. What will Phuc and Nick be doing at about 4.15 p.m. this Sunday? (Phúc và Nick sẽ làm gì lúc 4:15 chiều Chủ nhật?)

=> They will be watching a film at the cinema.

Câu 2

Complete the sentences with the …(Hoàn thành các câu với thì tương lai tiếp diễn.)

1. Will he still be sleeping; will be studying

2. will be having

3. will be eating

4. Will she be staying; will be writing

5. will be playing

6. will be learning

Câu 3

Look at the years provided. Work in …(Nhìn vào các năm được cho. Hoạt động theo nhóm để dự đoán khi nào những điều sau có thể xảy ra trong tương lai. Sau đó so sánh câu trả lời của các bạn với nhóm khác.)

Xem thêm: read out là gì

1. Chúng ta sẽ không sử dụng điện thoại có dây vào năm 2030.

2. Chúng ta vẫn sẽ gửi thư chậm vào năm 2030.

3. Chúng ta sẽ giao tiếp với các thiết bị thần giao cách cảm vào năm 2114.

4. Chúng ta sẽ sử dụng nghệ thuật để giao tiếp vào năm 2114.

5. Chúng ta sẽ không làm việc mặt đối mặt nữa trong năm 2214.

6. Chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu vào năm 2114, nhưng các dấu hiệu sẽ có tính tương tác nhiều hơn.

Câu 4

Look at the conversation in GETTING STARTED …(Nhìn vào bài hội thoại trong phần Mở đầu một lần nữa và viết ra tất cả những động từ được theo sau bởi to-infinitive mà bạn có thể tìm thây.)

wanted to ask planned to meet decided to go
want to miss tried to call need to take

Câu 5

Choose the best answer.(Chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. c 2. b 3. a 4. c 5. a

Câu 6

The Dream List. Imagine we are in the year …(Danh sách Giấc mơ. Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Thực hành theo cặp và chọn ra 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ ý kiến của các bạn với cặp đôi khác sử dụng những câu hoàn chỉnh.)

Gợi ý:

– We will be using video conference in every meeting.

– We will be using telepathy devices regularly.

– We will be using the interactive signs.

– We’ll using video chatting in every talking.

– We’ll using social media as Facebook and Twitter allow users to communicate with networks of people.

– We’ll using voice over Internet protocol (VoIP) in several communication products and services.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Tiếng Anh 8 Unit 10: A Closer Look 2 Soạn Anh 8 trang 41 – Tập 2 tại Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Xem thêm: agree là gì