that is to say là gì

Từ điển banh Wiktionary

Bạn đang xem: that is to say là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò thám kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

said

Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì

 1. (Từ khan hiếm, nghĩa hiếm) Vải chéo cánh.
 2. Lời thưa, giờ đồng hồ nói; thời điểm nói; quyền ăn thưa (quyền nhập cuộc đưa ra quyết định về một vấn đề).
  to say the lesson — gọi bài
  to say grace — cầu kinh
  to say no more — thôi thưa, ngừng nói
  to say something — thưa một vài ba lời
 3. Tuyên bố; hứa hẹn; tiên lượng.
  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal — phiên bản tuyên ngôn song lập của nước Mỹ tuyên thân phụ toàn bộ người xem sinh đi ra đều phải sở hữu quyền bình đẳng
  you said you would tự it — anh đang được hứa anh tiếp tục thao tác đó
 4. Đồn.
  it is said that...; they said that... — người tớ vọng gác rằng...
  to hear say — nghe đồn
 5. Diễn đạt.
  that was very well said — biểu đạt như vậy rất rất hoặc, thưa cơ hội như vậy rất rất hay
 6. Viện tớ thực hiện lý lẽ; fake thực hiện triệu chứng cớ.
  there is not much lớn be said on that side — mặt mũi phía mặt mũi ê ko thể hiện được rất nhiều lý lẽ đâu
  have you anything lớn say for yourself? — anh với điều gì nhằm viện đi ra thực hiện lý lẽ bênh vực cho chính mình không?
 7. Cho chủ ý về, đưa ra quyết định về.
  there is no saying (it is hard lớn say) who will win — ko thể (khó mà) cho thấy chủ ý là ai tiếp tục thắng
  what tự you say lớn a walk? — anh cho thấy chủ ý tớ với nên đi dạo không?; tớ đi dạo nào?
 8. Lấy, lựa chọn (làm ví dụ).
  let us say China — tớ lấy Trung quốc thực hiện ví dụ

Nội động từ[sửa]

said nội động từ

Xem thêm: environmentalist là gì

 1. That is lớn say tức là, thưa một cơ hội khác; hoặc là, tối thiểu thì.
  North America, that is lớn say the USA and Canada — bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa

Thành ngữ[sửa]

 • to say on: Tục thưa.
 • to say out: Nói thiệt, thưa không còn.
 • to say no: Từ chối.
 • to say yes: Đồng ý.
 • to say someone nay: Xem Nay
 • to say the word: Ra mệnh lệnh thưa lên ý ham muốn của tớ.
 • it goes without saying: Xem Go
 • you may well say so: Điều anh thưa trọn vẹn với địa thế căn cứ.

Tham khảo[sửa]

 • "said". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)