thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu ban đầu

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

B. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

C. Thêm bản ghi

D. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng

Đáp án đúng D.

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu là Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng, bởi thao tác cập nhật dữ liệu gồm các thao tác Nhập dữ liệu ban đầu, Sửa những dữ liệu chưa phù hợp, Thêm bản ghi, Xóa bản ghi.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Bước đầu tiên trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực hiện điều đó, cần phải khai báo cấu trúc bảng, bao gồm:

+ Đặt tên các trường;

+ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường;

+ Khai báo kích thước của trường.

Ví dụ: Giao diện tạo bảng trong Access ​

Xem thêm: agree là gì

– Chọn khoá chính cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác định khoá thích hợp trong các khoá của bảng làm khoá chính.

– Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng.

– Tạo liên kết giữa các bảng bằng cách xác định các trường chung trong các bảng. Liên kết giúp hệ QTCSDL biết kết nối các bảng như thế nào để phục vụ việc kết xuất thông tin.

Cập nhật dữ liệu

– Sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông thường việc nhập dữ liệu được thực hiện từ bàn phím. Quá trình cập nhật đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.

– Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu (hình 2) để việc nhập dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế khả năng nhầm lẫn.

– Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá:

+ Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng

+ Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một vài thuộc tínhcủa một bộ.

+ Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số bộ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng không phải là thao tác cập nhật dữ liệu.

Xem thêm: ping pong là gì