suspension là gì

Suspension là gì?

Được hiểu bám theo nghĩa giờ Việt là việc đình chỉ.

Bạn đang xem: suspension là gì

Definition: To suspend activity for a specific period of time. It can also be understood as a punishment in which a person is temporarily not allowed to lớn go to lớn work, school, or participate in an activity.

Là tạm thời ngừng một hoạt dộng này ê vô một khoảng chừng thời hạn rõ ràng . Bên cạnh đó cũng hoàn toàn có thể hiểu là một trong hình trị vô ê một người trong thời điểm tạm thời ko phép tắc đi làm việc, đến lớp hoặc nhập cuộc một hoạt động và sinh hoạt.

Một số kể từ tương quan cho tới “ suspension”

License suspension : việc trưng thu vì thế lái xe

Adjournment: thôi lại

Cessation: đình chỉ

Interruption : sự con gián đoạn

Deferment : sự trì hoãn

Một số ví dụ tương quan cho tới “ suspension”

All railway services were suspended in Tokyo, with an estimated đôi mươi,000 people stranded at major stations across the thành phố.

(Tất cả những cty đường tàu bị thôi lại ở Tokyo, với dự tính khoảng chừng đôi mươi.000 người giắt kẹt bên trên những trạm chủ yếu bên trên toàn TP. Hồ Chí Minh.)

Xem thêm: gourd là gì

Because of the wrongdoings during the investigation, he was suspended from work for a week to lớn clarify the matter.

( Bởi vì như thế nhằm xẩy ra những sai phạm vô quy trình khảo sát, anh ấy bị đình chỉ công tác làm việc một tuần nhằm thực hiện rõ ràng sự việc)

After the meeting ended, the two sides not only failed to lớn reach an agreement but also escalated the two countries’ relations and led to lớn the suspension of political relations.

( Sau Khi buổi họp kết đốc nhị mặt mày không chỉ ko đạt được thỏa thuận hợp tác này tuy nhiên còn giúp cho tới mối liên hệ nhị nước leo bám theo và kéo đến đình chỉ những mối liên hệ chủ yếu trị nhị bên)

Some domestic flights were canceled and rail and ferry services were suspended ahead of the storm.

(Các chuyến cất cánh quốc tế và trong nước đã trở nên diệt vứt và những cty bến phả bị đình chỉ trước lúc bão cho tới.)

Ngoài rời khỏi phiên bản đằm thắm “ suspension” còn đem tức thị “ lơ lủng, ko hòa tan”

Next, in the grit chambers, organic matter is suspended in the water by air bubbles, and the heavier grit settles to lớn the bottom.

(Kế tiếp, vô bể đựng sạn, lớp bọt do khí tạo ra thực hiện những hóa học cơ học lửng lơ nội địa, và hóa học sạn nặng trĩu hơn vậy thì lắng xuống lòng.)

Xem thêm: platter là gì