substandard là gì

Công cụ cá nhân
 • /sʌb´stændəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiêu chuẩn chỉnh phụ
  Dưới chi phí chuẩn
  Có phẩm hóa học thấp

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  mẫu chuẩn chỉnh phổ thông
  mẫu chuẩn chỉnh phụ

  Kinh tế

  dưới chi phí chuẩn
  substandard insurance
  bảo hiểm bên dưới chi phí chuẩn
  substandard product
  sản phẩm bên dưới chi phí chuẩn
  tiêu chuẩn chỉnh phụ

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  bad , base , below average , below par , below standard , cheap , inadequate , junk * , lemon * , lousy , low-grade , poor , second-rate , shoddy , subpar , unacceptable , common , low-quality , mean , mediocre , second-class , shabby

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: 12th đọc là gì