sữa trong tiếng anh là gì

milk

Bạn đang xem: sữa trong tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/mɪlk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/mɪlk/