strand là gì

Tiếng Đức[sửa]

Strand
Mục kể từ này còn nguyên sơ. Quý Khách rất có thể viết té sung.
(Xin coi phần trợ chung nhằm hiểu biết thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈstrænd/
Hoa Kỳ[ˈstrænd]

Danh từ[sửa]

strand /ˈstrænd/

Bạn đang xem: strand là gì

 1. (Thơ ca) ; (văn học) bờ (biển, sông, hồ).
 2. Tao (của dây).
 3. Thành phần, thành phần (của luôn thể phức hợp).

Ngoại động từ[sửa]

strand ngoại động từ /ˈstrænd/

 1. Làm giắt cạn.
 2. Đánh đứt một tao (của một sợi chão thừng... ).
 3. Bện (thừng) vị tao.

Chia động từ[sửa]

strand

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to strand
Phân kể từ hiện tại tại stranding
Phân kể từ quá khứ stranded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strands hoặc strandeth¹ strand strand strand
Quá khứ stranded stranded hoặc strandedst¹ stranded stranded stranded stranded
Tương lai will/shall² strand will/shall strand hoặc wilt/shalt¹ strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strand strand strand strand
Quá khứ stranded stranded stranded stranded stranded stranded
Tương lai were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strand let’s strand strand
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

Xem thêm: end là gì

strand nội động từ /ˈstrænd/

 1. Mắc cạn (tàu).

Chia động từ[sửa]

strand

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to strand
Phân kể từ hiện tại tại stranding
Phân kể từ quá khứ stranded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strands hoặc strandeth¹ strand strand strand
Quá khứ stranded stranded hoặc strandedst¹ stranded stranded stranded stranded
Tương lai will/shall² strand will/shall strand hoặc wilt/shalt¹ strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand will/shall strand
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strand strand hoặc strandest¹ strand strand strand strand
Quá khứ stranded stranded stranded stranded stranded stranded
Tương lai were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand were to strand hoặc should strand
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strand let’s strand strand
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "strand". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://ncnb.org.vn/w/index.php?title=strand&oldid=1921821”

Xem thêm: compressed là gì