sent là gì

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bạn đang xem: sent là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò la kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

sent ngoại động kể từ sent

Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

 1. Gửi, sai, phái, cho tới lên đường ((cũng) scend).
  to send word vĩ đại somebody — gửi vài ba chữ cho tới ai
  to send a boy a school — cho 1 trẻ em lên đường học
 2. Cho, ban cho tới, hộ trì cho tới, giáng (trời, Thượng đế... ).
  send him victorioussend — trời phụ hộ cho tới nó thắng trận!
  to send a drought — giáng xuống nàn hạn hán
 3. Bắn rời khỏi, thực hiện bốc lên, thực hiện nẩy rời khỏi, toả rời khỏi.
  to send a ball over the trees — đá tung trái ngược bóng qua chuyện rặng cây
  to send smoke high in the air — thực hiện bốc sương lên rất cao nhập ko trung
 4. Đuổi lên đường, tống lên đường.
  to send somebody about his business — tống cổ ai đi
 5. Làm cho tới (mê mẩn).
  to send somebody crazy — thực hiện ai say mê; (nhạc ja, lóng) thực hiện cho tới mải li
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Hướng cho tới, đẩy cho tới.
  your question has sent bầm vĩ đại the dictionary — thắc mắc của anh ấy vẫn khiến cho tôi đi tìm kiếm kể từ điển

Nội động từ[sửa]

sent nội động từ

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

 1. Gửi thư, nhắn.
  to send vĩ đại worn somebody — gửi thư báo cho tới ai; gửi thư cảnh cáo ai
  to send vĩ đại somebody vĩ đại take care — nhắn ai cần cẩn thận

Thành ngữ[sửa]

 • to send away:
  1. Gửi lên đường.
  2. Đuổi di.
 • to send after: Cho đi tìm kiếm, cho tới xua đuổi theo gót.
 • to send down:
  1. Cho xuống.
  2. Tạm xua đuổi, xua đuổi (khỏi trường).
 • to send for:
  1. Gửi đặt ở.
   to send for something — gửi đặt ở loại gì
  2. Nhắn cho tới, cho tới lên đường tìm về, cho tới chào cho tới.
   to send for somebody — nhắn ai tìm về, cho tất cả những người chào đến
   to send for somebody — nhắn ai cho tới, cho tất cả những người chào ai
 • to send forth:
  1. Toả rời khỏi, bốc rời khỏi (hương thơm tho, mùi hương, sương... ).
  2. Nảy rời khỏi (lộc non, lá... ).
 • to send in:
  1. Nộp, uỷ thác (đơn kể từ... ).
  2. Ghi, đăng (tên... ).
   to send in one's name — đăng thương hiệu (ở kỳ thi)
 • to send off:
  1. Gửi lên đường (thư, quà) phái (ai) lên đường (công tác).
  2. Đuổi lên đường, tống khứ.
  3. Tiễn trả, hoan tống.
 • to send out:
  1. Gửi lên đường, phân phân phát.
  2. Toả rời khỏi, bốc rời khỏi (hương thơm tho, mùi hương, sương... ).
  3. Nảy rời khỏi.
   trees send out young leaves — cây rời khỏi lá non
 • to send round: Chuyền tay, chuyền vòng (vật gì).
 • to send up:
  1. Làm vực dậy, thực hiện trèo lên.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) phán quyết tù.
 • to send coals vĩ đại Newcastle: Xem Coal
 • to send flying:
  1. Đuổi lên đường, bắt quay quồng rời khỏi lên đường.
  2. Làm cho tới lảo hòn đảo, tiến công nhảy rời khỏi (bằng một chiếc đòn).
  3. Làm cho tới chạy tan tác, thực hiện cho tới tan tác.
 • to send packing: Đuổi lên đường, tống cổ lên đường.
 • to send someone vĩ đại Jericho: Đuổi ai lên đường, tống cổ ai lên đường.
 • to send vĩ đại Coventry: Phớt lờ, ko liên minh với (ai).

Tham khảo[sửa]

 • "sent". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tham khảo[sửa]