scarcely là gì


Scarcely đem nghĩa (hiếm khi/hầu như không) và hoàn toàn có thể thay cho thế hardly Theo phong cách đùng bên trên : scarcely any/ scarcely ever v.v... tuy nhiên scarcely đa số được sử dụng với nghĩa (chắc không).

hardly, scarcely và barely đa số đem nghĩa phủ toan.

Bạn đang xem: scarcely là gì

—hardly chủ yếu được sử dụng với any, ever, at all hoặc động kể từ can :

He has nardly any money. (Anh tớ hầu như không tồn tại tiền)

I hardly ever go out (Tôi khó khăn khi nào đi ra ngoài)

It hardly rained at all last summer

(Mùa hè vừa mới qua trời đa số ko mưa 1 chút nào cả)

Her case is sánh heavy that she can hardly lift it

(Vali của cô ý tớ nặng nề cho tới nỗi cô tớ khó khăn tuy nhiên nhấc nó được)

nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể người sử dụng với những động kể từ không giống :

I hardly know him (tôi khá biết anh ta)

— Cẩn thận đừng lầm lẫn trạng kể từ hard và hardly :

He looked hard at it (Anh tớ coi sát vô nó)

He hardly looked at (Anh tớ hầu như ko coi vô nó)

— Scarcely đem nghĩa (hiếm khi/hầu như không) và hoàn toàn có thể thay cho thế hardly Theo phong cách đùng bên trên : scarcely any/ scarcely ever v.v... tuy nhiên scarcely chủ yếu được sử dụng với nghĩa (chắc không) :

Xem thêm: read out là gì

There were scarcely twenty people there (Chắc không cho tới nhị mươi đứa ở đó)

(Với hardly/scarcely hòn đảo ngược, hãy coi 45 và 342E)

—  barely tức là (chỉ, vừa phải đủ):

There were barely twenty people there.(Có vửa đầy đủ nhị mươi người ở đó)

I can barely see it (Tôi vừa phải nhìn thấy nó)

ncnb.org.vn


Bình luận

Chia sẻ

Xem thêm: desk đọc tiếng anh là gì

Báo lỗi - Góp ý