rigidity là gì

/ri´dʒiditi/

Thông dụng

Danh từ

Tính hóa học cứng; sự cứng nhắc, sự ko vui nhộn, sự ko mượt dẻo
Sự rắn rỏi, sự tương khắc khe, sự nghiêm chỉnh khắc

Chuyên ngành

Toán & tin

tính cứng
flex?al rigidity
độ cứng Khi uốn
torsional rigidity
độ cứng Khi xoắn

Điện lạnh

tính rắn

Kỹ thuật công cộng

độ bền
độ bền vững
độ cứng

Giải quí VN: Khi trọng lượng hoặc lực hiệu quả vô phần cấu hình của những phần tử không giống nhau, những đối tượng người tiêu dùng bại liệt rất có thể bị biến dị (cong hoặc xoắn).

Bạn đang xem: rigidity là gì

compression rigidity or tension rigidity
độ cứng chịu đựng nén hoặc chịu đựng kéo
condition of rigidity
điều khiếu nại phỏng cứng
cylindrical rigidity of plate
độ cứng hình trụ của tấm
dynamic rigidity
độ cứng động lực
elastoplastic rigidity
độ cứng đàn hồi dẻo
finite rigidity
độ cứng hữu hạn
flexural rigidity
độ cứng chịu đựng uốn
flexural rigidity
độ cứng chống uốn
flexural rigidity
độ cứng Khi uốn
flexural rigidity
độ cứng uốn
lateral rigidity
độ cứng bên
lateral rigidity
độ cứng bên trên phương ngang
lateral rigidity of the bridge
độ cứng ngang của cầu
longitudinal rigidity
độ cứng vô phương dọc
magnetic rigidity
độ cứng từ
matrix of rigidity
ma trận phỏng cứng
modulus of rigidity
môđun phỏng cứng
residual rigidity
độ cứng dư
rigidity condition
điều khiếu nại phỏng cứng
rigidity index
chỉ số phỏng cứng
rigidity matrix
ma trận phỏng cứng
rigidity modulus
môđun phỏng cứng
rigidity of structure
độ cứng kết cấu
rigidity of the frame
độ cứng vững vàng của khung
rigidity of the section of track
độ cứng mặt phẳng cắt ngang đường
shear rigidity
độ cứng chống cắt
shear rigidity
độ cứng trượt
structural rigidity
độ cứng kết cấu
torsional rigidity
độ cứng chống xoắn
torsional rigidity
độ cứng Khi xoắn
torsional rigidity
độ cứng xoắn
transverse rigidity
độ cứng ngang
transverse rigidity
độ cứng bên trên phương ngang
twisting rigidity
độ cứng chống xoắn
độ cứng vững
rigidity of the frame
độ cứng vững vàng của khung
độ rắn
độ ổn định định
tính cứng

Kinh tế

độ cứng đờ
sự cứng đờ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
die-hardism , grimness , implacability , implacableness , incompliance , incompliancy , inexorability , inexorableness , inflexibility , inflexibleness , intransigence , intransigency , obduracy , obdurateness , relentlessness , remorselessness , rigidness , austerity , hardness , harshness , rigor , rigorousness , sternness , strictness , stringency , toughness

Xem thêm: ổn định tiếng anh là gì