repayment là gì

Công cụ cá nhân
 • /ri:´peimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả lại
  mortage repayments
  tiền trả vay mượn nợ
  Sự báo đáp, sự đền rồng đáp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự trả nợ

  Hóa học tập & vật liệu

  sự đền rồng đáp

  Xây dựng

  sự bù trừ

  Kỹ thuật công cộng

  sự trả lại
  sự trả lại

  Kinh tế

  hoàn chi phí lại
  sự trả lại

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  amends , indemnification , indemnity , offset , quittance , recompense , redress , reimbursement , remuneration , reparation , requital , restitution , satisfaction , setoff , atonement , compensation , restoration , retaliation , revenge

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: agree là gì