remedial là gì

/ri´mi:diəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) sự chữa trị dịch, (thuộc) sự điều trị; nhằm chữa trị dịch, nhằm điều trị
undergo remedial treatment/therapy
qua một cuộc điều trị nhằm chữa trị dịch (để chữa trị nhức sườn lưng..)
(thuộc) sự sửa chữa; nhằm sửa chữa
remedial measures
những giải pháp sửa chữa
(về giáo dục) giành cho những học tập viên lờ đờ hiểu, giành cho những học viên yếu ớt kém
remedial French course/ a course in remedial French
khoá học tập giờ đồng hồ Pháp giành cho học viên lờ đờ hiểu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
alleviative , antidotal , antiseptic , corrective , curative , curing , healthful , health-giving , invigorating , medicating , medicinal , purifying , recuperative , reformative , remedying , repairing , restitutive , sanative , sanatory , solving , soothing , therapeutic , tonic , treating , vulnerary , wholesome , restorative , amendatory , emendatory , reformatory

Từ trái khoáy nghĩa