recover from là gì

Bản dịch của "recover from" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: recover from là gì

chevron_right

Bản dịch

EN

eat a lot after recovering from illness {động từ}

volume_up

eat a lot after recovering from illness

đồ sộ eat a lot after recovering from illness

ăn giả bữa

eat a lot after recovering from illness

đồ sộ eat a lot after recovering from illness

ăn trả bữa

Xem thêm: drawing đọc tiếng anh là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "recover from" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "recover from" nhập một câu

Honestly, you may not recover from this one.

It'll take a lot more hard work for his reputation đồ sộ recover from the horrors of năm 2016.

That's such little time đồ sộ recover from it.

Normally the body toàn thân takes a week đồ sộ recover from that.

They also talked about how they loved their son sánh much they would never recover from this tragedy.

Xem thêm: gambit là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "recover from" nhập giờ đồng hồ Việt