recite là gì

/ri'sait/

Thông dụng

Ngoại động từ

Kể lại, thuật lại, kể lể
to recite one's grievances
kể kể những nỗi nhức buồn của mình
(pháp lý) kể lại (sự việc) vô một văn kiện
Đọc nằm trong lòng (bài học)

Nội động từ

Ngâm thơ; kể chuyện (thuộc lòng, trước thính giả)
Đọc nằm trong lòng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
account for , address , answer , chant , communicate , convey , declaim , delineate , deliver , describe , detail , discourse , dramatize , enact , enlarge , enumerate , expatiate , explain , give an tài khoản , give a report , give verbal tài khoản , hold forth , impart , interpret , itemize , mention , parrot * , perform , picture , portray , quote , recapitulate , recount , reel off , rehearse , relate , render , repeat , reply , report , retell , soliloquize , speak , state , tell , utter , narrate , cantillate , list , read