prefer là gì

Prefer tức là “thích hơn”, cấu hình prefer được dùng làm trình diễn miêu tả sự yêu thương quí một chiếc gì tê liệt rộng lớn một chiếc gì. Việc dùng những cấu hình với prefer vô cùng phổ cập, song, nó cũng khá dễ khiến lầm lẫn trong số những dạng cùng nhau. Step Up sẽ hỗ trợ chúng ta phân biệt cấu hình prefer, cấu hình would prefer và cấu hình would rather và chân thành và ý nghĩa của bọn chúng vào cụ thể từng tình huống không giống nhau.

1. Cấu trúc Prefer

Bạn đang xem: prefer là gì

Prefer là một trong những kể từ chuồn được cả với lớn V và V-ing. Tuy nhiên, mỗi cấu hình prefer lại trình diễn miêu tả chân thành và ý nghĩa không giống nhau, hoặc đem những sắc thái không giống nhau.

Cấu trúc Prefer something lớn something

Diễn miêu tả sự yêu thương quí đồ vật gi rộng lớn (hơn loại gì)

S + Prefer + N1 (+ lớn + N2)

Ví dụ:

 • I prefer tea lớn coffee (Tôi quí trà rộng lớn cà phê).
 • I prefer this dress lớn the one you wore yesterday. (Tôi quí cái váy đó rộng lớn cái Quý Khách đang khoác trên người ngày ngày hôm qua.)
 • We prefer going by ferry lớn flying. (Chúng tôi quí chuồn bởi thuyền rộng lớn là máy bay).

Ví dụ về cấu hình Prefer

Cấu trúc Prefer lớn V

Trong giờ đồng hồ anh, dùng cấu hình này khi ham muốn diễn miêu tả quí thực hiện đồ vật gi hơn.

Prefer + lớn V

Ví dụ:

 • I prefer lớn play Clip games. (Tớ quí đùa năng lượng điện tử.)
 • Ana prefer lớn listen lớn music (Tôi quí nghe nhạc rộng lớn.)
 • I prefer lớn read comics. (Tớ quí gọi chuyện tranh rộng lớn.)

Cấu trúc Prefer V-ing lớn V-ing

Diễn miêu tả việc thích thực hiện đồ vật gi rộng lớn loại gì

Prefer + V-ing (+ lớn + V-ing)

Ví dụ:

 • They prefer playing badminton. (Họ quí đùa cầu lông rộng lớn.)
 • I prefer flying lớn travelling by train. (Tôi quí chuồn máy cất cánh rộng lớn chuồn tàu.)
 • They prefer playing badminton lớn play football. (Họ quí đùa cầu lông rộng lớn đùa soccer.)
[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm vững chắc 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên đang được mạnh mẽ và tự tin banh mồm phân phát âm nhờ tranh giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.
NHẬN NGAY

2. Cấu trúc Woud prefer

Chúng tớ dùng cấu trúc Would prefer hoặc ‘d prefer, theo đòi sau là “to Verb” hoặc “Noun” nhằm nói đến sở trường ở thời điểm hiện tại hoặc sau này, người học tập giờ đồng hồ Anh thông thường lầm lẫn với cấu hình Would like. Would prefer thông thường được dùng vô toàn cảnh đòi hỏi tiếp xúc trang nhã, sang trọng rộng lớn là toàn cảnh tiếp xúc thông thường ngày. Dưới đấy là một vài cấu hình Would prefer thông thường gặp:

Thích một chiếc gì đó 

S + Would prefer + N/ lớn V

Ví dụ:

 • She would prefer lớn stay here. (Bà ấy ham muốn ở lại phía trên hơn)
 • Do you want lớn travel by train? – Well, I would prefer lớn travel by xế hộp.  (Chúng tớ chuồn xe cộ lửa nhé?” – Ồ tôi quí chuồn xe cộ khá rộng lớn.)
 • Would you prefer a quieter restaurant? ( Quý Khách với quí một quán ăn yên tĩnh tĩnh rộng lớn không?)

Thích đặc điểm này rộng lớn loại kia

Cấu trúc này tức là ham muốn một chiếc gì tê liệt rộng lớn một chiếc gì tê liệt không giống.

S + Would prefer + lớn V + rather than thở + V

Ví dụ:

 • I’d prefer lớn go skiing this year rather than thở go on a beach holiday. (Năm ni tôi quí chuồn trượt tuyết rộng lớn là chuồn ngủ non ở biển khơi.)
 • I would prefer lớn sleep rather than thở watch TV. (Tôi quí ngủ rộng lớn là coi TV.)

Cấu trúc Would Prefer

Muốn ai tê liệt thực hiện (không làm) gì

S + Would prefer + O (+ not) + lớn V

Ví dụ:

 • They’d prefer us lớn come later. ( Họ ham muốn Shop chúng tôi cho tới muộn)
 • I would prefer you not lớn smoke here. (Tôi ham muốn các bạn ko hút thuốc lá ở phía trên.)
 • Would you prefer bu lớn drive? ( Quý Khách vẫn muốn nhằm tôi tài xế không?)

Chú ý: 

Cấu trúc này hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc không giống tương đương

S + Would prefer it if S + V (chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ:

 • Would you prefer bu lớn drive? (Would you prefer it if I drove?)
 • They’d prefer us lớn come later. (They’d prefer it if we came later.)

Cấu trúc này hoàn toàn có thể được ghi chép lại bởi cấu hình Would rather:

S + would rather + S + Ved/ V2/ didn’t V

Ví dụ:

 • I would prefer you lớn stay at trang chính = I would rather you stayed at trang chính.)
 • She would prefer bu not lớn go by bus = She would rather I didn’t go by bus.

Lưu ý: Would prefer không giống với Prefer là ko dùng với V-ing.

3. So sánh cấu hình Prefer lớn và Would prefer

Cả 2 cấu hình bên trên cùng trình diễn miêu tả sở trường hoặc quí đồ vật gi hơn gần như là đều sở hữu điểm tương đương và được dùng nhiều vô tiếng Anh uỷ thác tiếp. Tuy nhiên Prefer và Would prefer lại được sử dụng trong mỗi văn cảnh không giống nhau.

Prefer

Diễn miêu tả sự yêu thương quí tóm lại, mang ý nghĩa lâu dài

Ví dụ:

Sam: I lượt thích singing. (Tớ quí hát.)

Jane: I prefer swimming. (Tớ quí tập bơi rộng lớn.)

(Khi Jane phát biểu “I prefer swimming” ở ví dụ 1, ý Jane là cô ấy luôn luôn quí việc lượn lờ bơi lội rộng lớn là hát hò, bởi vậy PREFER đang được dùng ở phía trên.)

Would prefer

Được dùng làm thể hiện tại sở quí trong mỗi tình huống ví dụ, mang ý nghĩa trong thời điểm tạm thời.

Ví dụ:

Sam: I would lượt thích a cup of beer. (Tớ ham muốn tợp bia.)

Xem thêm: under way là gì

Jane: I would prefer an ice-cream. (Tớ ham muốn ăn kem rộng lớn.)

(Khi Sam và Jane ở vô một văn cảnh xác lập rộng lớn – chúng ta nói đến thứ đồ dùng ăn/đồ tợp tuy nhiên 2 người đang được ham muốn với ở thời khắc phát biểu, Would prefer được dùng là hợp lý và phải chăng.)

So sánh cấu hình prefer và would prefer

Xem thêm: Cấu trúc Due lớn vô giờ đồng hồ Anh

4. Bài tập luyện dùng cấu hình Prefer, Would prefer

Cùng thực hiện bài bác tập luyện áp dụng cấu hình Prefer, Would prefer vô giờ đồng hồ anh nhằm cầm vững chắc kỹ năng đang được học tập phía bên trên nhé!

Choose the best answer lớn fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. tea.

A. to                      B. than thở             C. from

2. I prefer trains …………….. cars.

A. from                 B. than              C. to

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. in the mountains.

A. walk                 B. walking         C. walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. outside in the garden.

A.eat                    B. eating            C. lớn eat

5. I’m not a big người hâm mộ of cars; I prefer …………….. by train.

A. travelling          B. travel            C. lớn travelling

6. I would prefer …………….. a dress rather than thở pants.

A. wear                B. wearing          C. lớn wear

7. I would prefer you …………….. out.

A. not lớn go          B. not going        C. didn’t go

8. She would prefer lớn live with her parents rather …………….. alone.

A. lớn                     B. than                C. for

9. Why bởi you …………….. going out with Tom?

A. prefer               B. would prefer   C. would rather

10. She would prefer if I …………….. her up.

A. picking             B. picked            C. lớn pick

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA bên trên App Hack Não Pro – Nắm vững chắc 90% toàn bộ phiên âm cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên đang được mạnh mẽ và tự tin banh mồm phân phát âm nhờ tranh giành thủ 15 phút tự động học tập thường ngày.
NHẬN NGAY

 

Đáp án: 

1. A 2. C  3. B 4. C 5. A
6. C 7. A 8. B 9. A 10. B

 

Xem thêm thắt những công ty điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp vô thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể vô cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO
TÌM HIỂU NGAY

Như vậy Step Up đang được ra mắt cho tới chúng ta cụ thể cơ hội dùng nhị cấu trúc Prefer và Would prefer. Hy vọng nội dung bài viết đang được giúp đỡ bạn mạnh mẽ và tự tin rộng lớn với 2 cấu hình dễ dàng lầm lẫn này. Còn điều gì vướng mắc chúng ta hãy comment phía bên dưới nhằm tất cả chúng ta nằm trong thảo luận nhé. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: end là gì