play out là gìCụm động kể từ Play out với 4 nghĩa:

Bạn đang xem: play out là gì

Nghĩa kể từ Play out

Ý nghĩa của Play out là:

 • Tiến hành cho đến Lúc hoàn thiện

Ví dụ cụm động kể từ Play out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Play out:

- Let's see how things PLAY OUT. Hãy coi tất cả sẽ tiến hành tổ chức ra sao cho tới Lúc hoàn thiện.

Nghĩa kể từ Play out

Ý nghĩa của Play out là:

 • Giả vờ vĩnh rằng vật gì cơ với thiệt và thực hiện hạn chế thuộc tính của chính nó

Ví dụ cụm động kể từ Play out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Play out:

- Computer games allow people to tát PLAY OUT their violent urges. Trò nghịch tặc PC được chấp nhận quý khách vờ vịt dùng đấm đá bạo lực.

Nghĩa kể từ Play out

Ý nghĩa của Play out là:

 • Chơi vật gì cơ cho tới Lúc kết thúc giục

Ví dụ cụm động kể từ Play out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Play out:

- Rain stopped them PLAYING the game OUT. Trời mưa ngăn bọn họ ko nghịch tặc không còn được trận này.

Nghĩa kể từ Play out

Ý nghĩa của Play out là:

 • Làm giãn nở ra (dòng cá bơi)

Ví dụ cụm động kể từ Play out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Play out:

- When he hooked the swordfish, the fish line rapidly PLAYED OUT. Khi anh tớ thả lưỡi câu cá mò mẫm, thì dòng sản phẩm cá nhanh gọn lẹ tản đi ra.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Play out bên trên, động kể từ Play còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Xem thêm: Giày Air Force 1 - Sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang

  Cụm động từ Play about

 • Cụm động từ Play along

 • Cụm động từ Play around

 • Cụm động từ Play at

 • Cụm động từ Play away

 • Cụm động từ Play back

 • Cụm động từ Play down

 • Cụm động từ Play off

 • Cụm động từ Play on

 • Cụm động từ Play out

 • Cụm động từ Play up

 • Cụm động từ Play up to

 • Cụm động từ Play upon

 • Cụm động từ Play with


p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: dress nghĩa là gì