penetration là gì

/,peni'treiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Quá thình rạm nhập; sự rạm nhập
Sự ngấm nhuần, sự minh mẫn
Sự ngấm nhập, sự ngấm qua
Sự xuyên qua quýt, sự xuyên vào
(quân sự) tầm xuyên qua quýt (của đạn)
Sự tinh tế, sự thấu trong cả, sự thâm thúy sắc

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự xuyên qua quýt, chừng ngấm, chừng ngấu của nguyệt lão hàn

Cơ khí & công trình

chiều thâm thúy đập hoại
chiều thâm thúy xâm nhập

Hóa học tập & vật liệu

sự lọt qua

Xây dựng

độ hàn âu
độ ngấm sâu
độ xuyên
bomb penetration
độ xuyên thâm thúy của bom
depth of penetration
độ xuyên, chừng thẩm thấu
dynamic penetration test
thí nghiệm đo xuyên độ
final penetration
độ xuyên thâm thúy đợt cuối
kelly ball penetration
độ xuyên thâm thúy của keli
penetration proper
thiết bị dò thám chừng xuyên
penetration record
bản ghi chừng xuyên sâu
penetration test
thí nghiệm chừng xuyên (để đo chừng cứng)
probe of penetration
mẫu demo chừng xuyên
độ xuyên qua
sự hàn sâu
sự hàn xuyên
thâm nhập
bituminous penetration macadam
đá dăm xâm nhập nhựa
bituminous penetration road
mặt lối xâm nhập bitum
capillary penetration
sự xâm nhập mao dẫn
frost penetration
sự xâm nhập của băng
penetration price
giá rạm nhập
penetration road surfacing
mặt lối xâm nhập (nhựa)
penetration treatment
thấm nhập mặt phẳng (trong xử lý mặt mũi đường)
penmac (penetrationmacadam)
thấm nhập nhựa

Y học

sự xuyên, xâm nhập, thấu

Kỹ thuật công cộng

lún sâu
sự hạ cọc
sự rạm nhập
capillary penetration
sự xâm nhập mao dẫn
frost penetration
sự xâm nhập của băng
sự ngấm qua
sự ngấm vào
sự xâm nhập
frost penetration
sự đột nhập của băng
sự xuyên
complete penetration
sự xuyên suốt
mud penetration
sự xuyên rạm bùn
needle penetration of petroleum waves
sự xuyên thấu parafin dầu lửa vày kim
partial penetration
sự xuyên từng phần
penetration of a bomb
sự xuyên thâm thúy của một ngược bom
penetration of a pile
sự xuyên thâm thúy của cọc
sự xuyên qua
thấm
bituminous penetration macadam
đá dăm xâm nhập nhựa
bituminous penetration road
mặt lối xâm nhập bitum
capillary penetration
sự xâm nhập mao dẫn
carbon penetration test
sự demo chừng ngấm cacbon
chloride penetration
thấm hóa học cloride
coefficient of penetration
hệ số thấm
complete penetration
sự ngấm suốt
critical penetration frequency
tần số cho tới hạn rạm nhập
critical penetration frequency
tần số cho tới hạn thẩm thấu
depth of penetration
độ rạm nhập
depth of penetration
độ xuyên, chừng thẩm thấu
depth of penetration of the radio energy
độ thâm thúy xâm nhập của lượng vô tuyến điện
frost penetration
sự xâm nhập của băng
frost penetration
sự thấm vào băng giá
frost penetration
thẩm thấu băng giá
lack of penetration
sự hàn ko thấm
mud penetration
sự xuyên rạm bùn
penetration current
dòng năng lượng điện thấm
penetration depth
độ thâm thúy thấm
penetration depth of waves
độ thâm thúy xâm nhập của sóng
penetration index
chỉ số chừng thấm
penetration macadam
mặt lối ngấm (nhựa)
penetration number
độ thấm
penetration pole
điện đặc biệt thăm hỏi dò
penetration power
khả năng xuyên thấm
penetration price
giá rạm nhập
penetration resistance
sức cản ngấm xuyên
penetration road surfacing
mặt lối xâm nhập (nhựa)
penetration test
phép demo tài năng thấm
penetration treatment
thấm nhập mặt phẳng (trong xử lý mặt mũi đường)
penmac (penetrationmacadam)
thấm nhập nhựa
unworked penetration
độ xuyên ngấm tự dưng nhào trộn (của mỡ bôi trơn)
water penetration
thấm nước
worked penetration
độ xuyên ngấm sau khoản thời gian nhào trộn (cửa mỡ bôi trơn)
thấm qua

Kinh tế

sự chuồn vào
sự thấm
import penetration
sự xâm nhập của nhập khẩu
import penetration
sự xâm nhập khẩu
market penetration
sự xâm nhập thị trường
sự xâm nhập
sự xuyên sâu
thâm nhập (thị trường)
market penetration
sự xâm nhập thị trường
market penetration price
giá xâm nhập thị trường
market penetration pricing
định giá chỉ xâm nhập thị trường
penetration strategy
chiến lược xâm nhập (thị trường)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acumen , astuteness , clear-sightedness , discrimination , eye , keenness , nose , perceptiveness , percipience , percipiency , perspicacity , sagacity , sageness , shrewdness , wit , insight , intuition , intuitiveness , sixth sense