noun là gì

Trong ngữ pháp Tiếng Anh, Danh kể từ (Noun) là phần kiến thức và kỹ năng cần thiết và quan trọng. quý khách hàng cần thiết nhận ra cơ hội dùng Danh kể từ sao cho tới phù phù hợp với văn cảnh, đích thị ngữ pháp. Và nhằm thực hiện được điều này, ACET tiếp tục giúp đỡ bạn liệt kê những kiến thức và kỹ năng cơ bản

1. Những điều nên biết về Danh kể từ (Noun) nhập giờ đồng hồ anh

a. Danh kể từ (Noun) là gì?

Bạn đang xem: noun là gì

Danh kể từ (Noun), thông thường được viết lách tắt là “n”, là những kể từ dùng làm chỉ người, dụng cụ, loài vật, vị trí, hiện tượng kỳ lạ, định nghĩa,…

Ví dụ:

 • Danh kể từ chỉ người: girl (cô gái), brother (anh trai), police (cảnh sát), James (tên người), she (cô ấy),…
 • Danh kể từ chỉ con cái vật: animal (động vật), dolphin (cá heo), tiger (con hổ), bird (con chim)
 • Danh kể từ chỉ đồ gia dụng vật: book (cuốn sách), speaker (cái loa), rice (gạo),….
 • Danh kể từ chỉ hiện tại tượng: tsunami (sóng thần), sandstorm (bão cát), drizzle (mưa phùn),…
 • Danh kể từ chỉ địa điểm: house (ngôi nhà), school (trường học), airport (sân bay),…
 • Danh kể từ chỉ khái niệm: principle (nguyên lý), knowledge (kiến thức), language (ngôn ngữ),…
danh kể từ noun là gì

Danh kể từ là phần kiến thức và kỹ năng cần thiết nhập Tiếng Anh

b. Phân loại Danh kể từ (Noun)

+ Phân loại theo đuổi đặc điểm, Đặc điểm của danh từ

Trong Tiếng Anh, nhờ vào đặc điểm của danh kể từ tuy nhiên bọn chúng được phân tạo thành nhì loại chủ yếu là: danh kể từ rõ ràng và danh kể từ trừu tượng

– Danh kể từ rõ ràng (Concrete nouns)

Đây là những danh kể từ dùng làm chỉ nhân loại, loài vật, sự vật hữu hình hoàn toàn có thể bắt gặp được. Loại danh kể từ rõ ràng bao gồm:

 • Danh kể từ cộng đồng (Common nouns): là kể từ người sử dụng chỉ tên thường gọi cộng đồng của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ, vị trí,…

Ví dụ:  box (chiếc hộp), tree (cái cây), wind (cơn gió)

 • Danh kể từ riêng biệt (Proper nouns): dùng làm chỉ thương hiệu riêng biệt của những người, sự vật, hiện tượng kỳ lạ,…

Ví dụ: My new partner is James. (Cộng sự mới mẻ của tôi là James). Tại phía trên, James là danh kể từ riêng biệt chỉ thương hiệu người

Pfizer is a vaccine made in the USA. (Pfizer là 1 loại vaccine phát triển bên trên Mỹ). Tại phía trên đem nhì danh kể từ riêng: pfizer là danh kể từ riêng biệt chỉ thương hiệu một loại vaccine; USA là tên gọi riêng biệt có một vương quốc.

– Danh kể từ trừu tượng (Abstract nouns)

Danh kể từ trừu tượng là những kể từ được dùng làm chỉ những sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… vô hình dung, ko thể cụ bắt được, chỉ hoàn toàn có thể cảm biến.

Ví dụ: feeling (cảm xúc)

sourness (vị chua)

+ Phân loại dựa vào số lượng

– Danh kể từ kiểm đếm được

Danh kể từ kiểm đếm được là kể từ nhằm chỉ những sự vật, hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn có thể đong đo, cân nặng kiểm đếm được bằng phương pháp tăng số kiểm đếm nhập trước nó.

 • Đối với danh kể từ kiểm đếm được là số không nhiều (chỉ một sự vật, hiện tại tượng) thì trước danh kể từ này thường có: a/an, one, the, this, that.

Ví dụ: one spoon (một loại thìa)

this man (người nam nhi này)

 • Đối với danh kể từ kiểm đếm được là số nhiều (hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ trở lên) thì trước danh kể từ cơ hoàn toàn có thể đem the, these, those. Và danh kể từ cơ nên được chuyển đổi về dạng số nhiều. Có một vài ba quy tắc nhằm chuyển đổi danh kể từ về dạng số nhiều. Thông thông thường, người tao hoặc tăng “s/es” nhập phía đuôi của danh kể từ. Một số tình huống không giống đem cơ hội chuyển đổi không tuân theo quy tắc này.

Ví dụ: Two rulers (hai cây thước). Danh kể từ “ruler” Khi về dạng số nhiều chỉ việc tăng “s” nhập đuôi

Ten boxes (mười cái hộp). Danh kể từ “box” Khi gửi trở nên số nhiều nên tăng đuôi “es”

Three men ( thân phụ người đàn ông): Danh kể từ “man” gửi về số nhiều ko tăng s/es tuy nhiên gửi trở nên “men”

– Danh kể từ ko kiểm đếm được

Danh kể từ ko kiểm đếm được là những kể từ dùng làm chỉ sự vật, hiện tượng kỳ lạ ko thể cân nặng đo, đong kiểm đếm thẳng tuy nhiên nên được thống kê giám sát vì thế đơn vị chức năng chuyên được sự dụng riêng biệt. Những số kiểm đếm thẳng sẽ không còn đứng trước danh kể từ ko kiểm đếm được; danh kể từ này cũng không tồn tại dạng số nhiều.

Ví dụ: one kilo of rice (một cân nặng gạo). Không dùng thẳng “one rice” tuy nhiên cần phải có đơn vị chức năng thống kê giám sát là kilogam ở phía đằng trước.

+ Danh kể từ ghép (compound nouns)

Danh kể từ ghép là loại danh kể từ được cấu trở nên bằng phương pháp ghép nhì kể từ trở lên trên lại cùng nhau muốn tạo trở nên một danh kể từ mới mẻ, đem ý nghĩa sâu sắc rõ ràng. Hầu không còn, danh kể từ ghép thông thường là sự việc phối kết hợp đằm thắm danh kể từ với danh kể từ, hoặc tính kể từ với danh kể từ.

cách dùng danh kể từ noun

Danh kể từ ghép được dùng phổ biến

Danh kể từ ghép được tạo thành 3 loại chính:

 • Danh kể từ mở: những kể từ được phân tích vì thế khoảng tầm trống: bus station (trạm xe pháo buýt), gas station (trạm xăng), wrapping paper (giấy gói quà)
 • Danh kể từ nối: những kể từ được nối cùng nhau vì thế vệt gạch ốp ngang: mother-in-law (mẹ chồng), living-room (phòng khách)
 • Danh kể từ đóng: không tồn tại sự phân cơ hội trong số những kể từ, bọn chúng được viết lách ngay lập tức với nhau: boyfriend (bạn trai), bathroom (nhà tắm)

Có nhiều phương pháp để tạo thành một danh kể từ ghép:

 • Danh kể từ + Danh từ

bedroom (phòng ngủ)

girlfriend (bạn gái)

 • Danh kể từ + Tính từ

lime green (màu xanh rì chanh)

town square (quảng ngôi trường trở nên phố)

 • Danh kể từ + giới từ

hanger + on = hanger-on (kẻ ăn bám)

voice + over = Voice-over (lời thuyết minh)

 • Danh kể từ + Động từ

rainfall (cơn mưa rào)

sunshine (ánh mặt mày trời)

 • Danh kể từ + trạng từ

passer-by (người qua chuyện đường)

 • Tính kể từ –  động từ

Xem thêm: spine là gì

well-being (tình trạng tốt)

software (phần mềm)

c. Vị trí và công dụng của Danh kể từ (Noun) nhập câu

Vị trí của danh kể từ nhập câu tiếp tục đại diện thay mặt cho tới công dụng của bọn chúng, hùn người phát âm, người nghe xác lập rõ rệt rộng lớn, đem tầm nhìn cận cảnh rộng lớn về sự việc vật, hiện tượng kỳ lạ,…

+ Làm ngôi nhà ngữ (subject)

Ví dụ: My friend is sánh selfish (Bạn của tôi cực kỳ ích kỷ)

+ Làm tân ngữ (object)

Ví dụ: He wrote this letter. (Anh ấy tiếp tục viết lách lá thư này)

+ Làm trượt ngữ

 • Bổ ngữ cho tới ngôi nhà ngữ

Ví dụ: John is my friend (John là chúng ta của tôi)

 • Bổ ngữ cho tới giới từ

Ví dụ: I saw Linda in her school yesterday. (Hôm qua chuyện, tôi bắt gặp Linda ở ngôi trường của cô ý ấy)

 • Bổ ngữ cho tới tân ngữ

Ví dụ: He Gọi bu Nicki (Anh ấy gọi tôi là Nicki). Trong câu này, “nicki” là danh kể từ riêng biệt, trượt ngữ cho tới tân ngữ “me”.

2. Bài tập luyện thực hành thực tế Danh kể từ (Noun)

a. Exercise 1: Chọn đáp án đích thị cho từng câu sau.

 1. If you want to tướng hear the news, you can read (paper/ a paper).
 2. I want to tướng write some letters but I haven’t got (a paper/ any paper) to tướng write on.
 3. I thought there was somebody in the house because there was (light/a light) on inside.
 4. (Light/a light) comes from the sun.
 5. I was in a hurry this morning. I didn’t have (time/ a time) for breakfast.
 6. “Did you enjoy your holiday?” – “Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time).”
 7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).
 8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.
 9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).
 10. It’s very difficult to tướng find a (work/job) at the moment.

b. Exercise 2: Cho dạng đích thị của những kể từ nhập ngoặc ở những câu tiếp sau đây.

 1. Detroit is renowned for the _____________ of xế hộp. (produce)
 2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)
 3. The _________________ looked dark and there were hardly any other guests. (enter)
 4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)
 5. You are never too old to tướng go to tướng college and gain some _______________. ( qualify)
 6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)
 7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)
 8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)
 9. I am really into eating dairy______________. (produce)
 10. Due to tướng the pilot’s _____________, the teo pilot managed to tướng land safely. (guide)

c. Exercise 3: Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm và sửa bọn chúng.

 1. There are many dirts on the floor.

…………………………………………

 1. We want more fuels kêu ca that.

…………………………………………

 1. He drank two milks.

…………………………………………

 1. Ten inks are needed for our class.

…………………………………………

 1. He sent bu many foods.

…………………………………………

 1. Many golds are found there.

…………………………………………

 1. He gave bu a great khuyến mãi of troubles.

…………………………………………

 1. Cows eat grasses.

…………………………………………

 1. The rain has left many waters.

…………………………………………

 1. I didn’t have many luggages.

…………………………………………

3. Đáp án bài xích tập luyện Danh kể từ (Noun)

a. Exercise 1:

 1. a paper
 2. any paper
 3. light
 4. Light
 5. time
 6. a wonderful time
 7. advice
 8. very bad weather
 9. bad luck
 10. job

b. Exercise 2:

 1. production
 2. impression
 3. entrance
 4. knowledge
 5. qualifications
 6. achievement
 7. possibility
 8. disability
 9. products
 10. guidance

c. Exercise 3:

 1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.
 2. We want more fuels kêu ca that. => We want more fuel kêu ca that.
 3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.
 4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…
 5. He sent bu many foods. => He sent bu a lot of food.
 6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.
 7. He gave bu a great khuyến mãi of troubles. => He gave bu a number of troubles.
 8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.
 9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.
 10. I didn’t have many luggages. => I didn’t have much luggage.

Đăng ký đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh

Nếu chúng ta mới mẻ chính thức thích nghi với ngữ pháp nhập giờ đồng hồ Anh, hãy học tập thiệt chất lượng tốt kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về những kể từ loại. Đây là bước thứ nhất nhằm xây đắp hệ thống móng vững chãi nhập quy trình đoạt được giờ đồng hồ Anh.

Qua những ví dụ giản dị sau, ACET kỳ vọng tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu, bổ sung cập nhật tăng kiến thức và kỹ năng về Danh kể từ (Noun).

Trong giờ đồng hồ Anh, đem thật nhiều kể từ loại, dễ dàng thực hiện chúng ta lầm lẫn. Nhưng bạn phải bắt vững chắc những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản mới mẻ hoàn toàn có thể chính thức học tập cao hơn nữa như luyện ganh đua IELTS, Anh ngữ học tập thuật.

Vì thế, bạn cũng có thể ĐK khóa huấn luyện, ưu đãi tương thích cho tới những người dân mới mẻ chính thức học tập giờ đồng hồ Anh bên trên ACET.

Link ĐK kiểm tra: https://ncnb.org.vn/ae-c

Chương trình học tập Anh ngữ học tập thuật – luyện ganh đua IELTS của ACET:

1. Anh ngữ học tập thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ Học thuật (Academic English – giờ đồng hồ Anh du học tập và dự bị đại học) nhằm mục tiêu chuẩn bị cho tới học tập viên nền tảng giờ đồng hồ Anh và tài năng tiếp thu kiến thức bên trên môi trường thiên nhiên ĐH. 

Ngoài rèn luyện thuần thục 4 tài năng quan trọng nhập IELTS, học tập viên còn được nâng lên kĩ năng tự động học tập, thuyết trình, suy nghĩ phản biện, nghe giảng, chú giải, phát âm tài luyện, viết lách luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học tập thuật bên trên ACET ko phía chúng ta theo đuổi lối học tập công cụ, luyện đề kiểu đã có sẵn một cơ hội phạm vi tuy nhiên là xây đắp hành động tự nhiên, chuyên môn thiệt sự với giờ đồng hồ Anh. 

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng nhập môi trường thiên nhiên Đại học tập Quốc Tế và thâu tóm thời cơ công việc và nghề nghiệp toàn thế giới.

Tùy nhập Lever tiếp tục kết thúc, học tập viên sẽ tiến hành liên thông nhập lịch trình Cao đẳng, Dự bị Đại học tập của UTS Insearch và thời cơ gửi tiếp nhập nhiều ngôi trường Đại học tập bên trên Úc. 

2. Tiếng Anh giành cho trung học cơ sở (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được design thích hợp cho tới học tập viên ở giai đoạn Trung học tập Cơ Sở (11-15 tuổi).

Học viên sẽ tiến hành xây đắp nền tảng Anh ngữ Tổng quát tháo và Anh ngữ Học thuật. Từ cơ, những các bạn sẽ dần dần hoàn mỹ 4 tài năng cần thiết là: Nghe – Viết – Đọc – Nói nhằm ganh đua lấy chứng từ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, lịch trình First Step còn tồn tại khóa luyện ganh đua IELTS sâu xa giành cho học tập viên ở lứa tuổi trung học cơ sở (IELTS for Teens). Các các bạn sẽ được chuẩn bị những tài năng giờ đồng hồ Anh cần thiết và kế hoạch thực hiện bài xích ganh đua IELTS một cơ hội hiệu suất cao nhằm đạt thang điểm kể từ 6.5 – 7.5. 

Tại sao nên lựa chọn ACET?

 • 20 năm tay nghề huấn luyện độc quyền về Anh ngữ Học thuật theo đuổi chi chuẩn chỉnh Úc
 • Giáo trình Anh ngữ học tập thuật độc quyền được design và update vì thế Học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – Trường ĐH Công nghệ Sydney
 • Trực nằm trong tổ chức triển khai dạy dỗ quốc tế IDP Education – ngôi nhà đồng chiếm hữu kỳ ganh đua IELTS
 • 80% học tập viên đạt IELTS 6.0+ trở lên
 • Đội ngũ nghề giáo đạt chuẩn chỉnh quốc tế (TESOL, CELTA,…) đem trình độ chuyên môn cao, nhiều tay nghề huấn luyện Anh ngữ và luyện ganh đua IELTS
 • Cơ hội cảm nhận được học tập bổng và suốt thời gian gửi tiếp cho tới 63 ngôi trường ĐH số 1 Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

ACET – Australian Centre for Education and Training

Xem thêm: willow là gì