no way là gì

1. How often bởi you…?
Bạn…thường xuyên mà đến mức nào?
How often bởi you exercise?
Bạn với thông thường xuyên tập dượt thể thao không?

Bạn đang xem: no way là gì

2. Do you want bu to tướng + V…?
Bạn cũng muốn tôi…?
Do you want bu to tướng pick up the kids?
Bạn cũng muốn tôi đón lũ trẻ con không?

3. What bởi you think about + V-ing?
Bạn nghĩ về sao về việc…?
What bởi you think about sailing?
Bạn nghĩ về sao về sự cút thuyền?

4. Why don’t we + V?
Tại sao tất cả chúng ta không…?
Why don’t we go bowling tonight?
Tại sao tất cả chúng ta ko đi dạo bowling tối ni nhỉ?

5. It’s too bad that…
Thật tội nghiệp rằng…
It’s too bad that she lost her job
Thật tội nghiệp rằng cô ấy vẫn thất lạc việc

6. You could have + P2
Bạn với thể…
You could have completed it sooner
Bạn hoàn toàn có thể hoàn mỹ nó sớm hơn

7. If I were you, I would + V
Nếu là chúng ta, tôi sẽ…
If I were you, I would answer the question
Nếu là chúng ta, tôi tiếp tục vấn đáp thắc mắc.

8. It’s going to tướng be + adj
Nó sẽ… (như thế nào)
It’s going to tướng be exciting
Nó tiếp tục rất rất vui sướng trên đây.

9. It looks lượt thích + N
Nó nom giống như như…
It looks lượt thích a fish
Nó nom tựa như một loại cá.

10. That’s why…
Đó là nguyên do vì sao mà…
That’s why people admire you
Đó là nguyên do vì sao nhưng mà người xem ngưỡng mộ chúng ta.

11. It’s time + to tướng V
Đã cho tới khi nên thực hiện gì
It’s time to tướng say goodbye
Đã cho tới khi rằng điều giã từ.

12. The point is (that)…
Vấn đề là…
The point is that she does not understand.
Vấn đề là cô ấy thiếu hiểu biết nhiều.

13. How was + N
Đã như vậy nào?
how was your meeting?
Cuộc họp của công ty như vậy nào?

14. What if…? Nếu…thì sao?
What if I miss the bus?
Nếu tôi lỡ xe buýt thì sao?

15. How much does it cost to…?
Tốn từng nào chi phí để…?
How much does it cost to tướng rent a car?
Tốn từng nào chi phí nhằm mướn 1 dòng sản phẩm oto?

16. How come…? Tại vì như thế sao mà…?
How come we never agree?
Tại sao tất cả chúng ta chẳng khi nào đồng ý cùng nhau vậy?

17. I’ve decided to tướng + V – Tôi vẫn quyết định…
I’ve decided to tướng accept the job
Tôi vẫn ra quyết định nhận việc làm tê liệt.

18. What are the chances of + V-ing?
Khả năng việc…xảy đi ra là bao nhiêu?
What are the chances of bu winning the lottery?
Khả năng việc tôi trúng số là bao nhiêu?

19. Let’s say that… – Hãy fake sử rằng…
Let’s say that we have a million dollars.
Hãy fake sử rằng tất cả chúng ta có một triệu đô la.

20. Let’s not + V – Hãy không…?
Let’s not discuss this now
Hãy ko thảo luận nó thời điểm hiện tại.

21. There’s no need + to tướng V – Không cần thiết phải…
There’s no need to tướng worry.
Không rất cần phải lo ngại.

22. Here’s to tướng + N
Hãy nâng ly chúc mừng cho…
Here’s to tướng the winner!
Hãy nâng ly chúc mừng căn nhà vô địch!

23. Please make sure that…
Xin hãy chắc chắn là rằng…
Please make sure that the water is not too hot.
Xin hãy chắc chắn là rằng nước không thực sự rét.

24. It’s no use + V-ing
Làm đồ vật gi không tồn tại lợi ích
It’s no use apologizing
Xin lỗi chẳng được ích gì cả đâu

25. There’s no way… – Không đời nào là mà…
There’s no way he can fix it.
Không đời nào là hắn hoàn toàn có thể sửa nó.

26. It’s very kind of you + to tướng V
Bạn thiệt chất lượng khi…
It’s very kind of you to tướng invite us.
Bạn thiệt chất lượng Lúc chào Shop chúng tôi.

27. There is something wrong with + N
Có yếu tố gì tê liệt với…
There is something wrong with my phone.
Có yếu tố gì tê liệt với dòng sản phẩm điện thoại cảm ứng thông minh của tôi.

Xem thêm: arc là gì

28. There’s nothing + S + can (not) + V
Không với chuyện gì nhưng mà ai hoàn toàn có thể (không thể) làm
There’s nothing we can’t join
Không với đồ vật gi nhưng mà Shop chúng tôi ko thể nhập cuộc.

29. Rumor has it (that)… – với tin cậy trạm gác rằng…
Rumor has it that she cheated on him
Có tin cậy trạm gác rằng cô tao cắm sừng anh ấy

30. Are you trying + to tướng V – Quý khách hàng đang được cố…?
Are you trying to tướng ignore me?
Bạn đang được cố thực hiện ngơ tôi đấy à?

31. Are you into +N/V-ing?
Bạn với thích…không?
Are you into travelling?
Bạn với mến cút phượt không?

32. You’d better + V – Quý khách hàng nên…
You’d better listen to tướng your parents.
Bạn nên nghe điều cha mẹ.

33. You seem + adj – chúng ta với vẻ…
you seem very happy today.
Bạn có vẻ như rất rất vui sướng tươi tỉnh ngày thời điểm ngày hôm nay.

34. You’re supposed + to tướng V – Quý khách hàng phải…
You are supposed to tướng remain calm.
Bạn nên lưu giữ điềm đạm.

35. I should have + P2 – Đáng lẽ tôi nên…
I should have gone with you
Đáng lẽ tôi nên cút nằm trong chúng ta.

36. I wish I could + V 
Ước gì tôi với thể…
I wish I could sing better
Ước gì tôi hoàn toàn có thể hát hoặc hơn thế.

37. I don’t know what to tướng + V
Tôi ko biết phải…
I don’t know what to tướng eat for dinner.
Tôi ko biết nên nên ăn những gì mang lại bữa tối.

38. Do you mind if…?
Bạn với phiền ko nếu…?
Do you mind if we leave early?
Bạn với phiền ko nếu như Shop chúng tôi rời cút sớm?

39. I’m not sure if…
Tôi ko Chắn chắn liệu rằng…
I’m not sure if I can handle it.
Tôi ko Chắn chắn liệu tôi hoàn toàn có thể xử lý được không?.

40. It occurred to tướng bu that…
Tôi chợt ghi nhớ đi ra rằng…
It occurred to tướng bu that we met before.
Tôi chợt ghi nhớ đi ra rằng tất cả chúng ta từng bắt gặp trước đó.

41. I’ve heard that… – Tôi nghe rằng rằng…
I’ve heard that you got a new job.
Tôi nghe bảo rằng chúng ta vẫn tìm kiếm ra việc làm mới nhất.

42. I’m having a hard time + V-ing
Tôi đang được bắt gặp khó khăn khan với việc gì
I’m having a hard time writing
Tôi đang được bắt gặp trở ngại với việc sáng sủa tác.

43. It’s hard for bu + to tướng V
Rất khó khăn nhằm tôi với thể…
It’s hard for bu to tướng explain my actions.
Rất khó khăn mang lại tôi nhằm phân tích và lý giải hành vi của tôi.

44. It’s my turn + to tướng V – Đến lượt tôi…
It’s my turn to tướng bởi laundry.
Đến lượt tôi giặt ăn mặc quần áo.

45. I’m thinking of + V-ing
Tôi đang được nghĩ về về…
I’m thinking of filming my vacation.
Tôi đang được nghĩ về về sự ghi hình lại kỳ ngủ của tôi.

46. I’m calling + to tướng V
Tôi gọi năng lượng điện để…
I’m calling to tướng thank you.
Tôi gọi nhằm cám ơn chúng ta.

47. I am about + to tướng V
Tôi định…/tôi sắp…
I am about to tướng go home page.
Tôi chuẩn bị trở về căn nhà.

48. I didn’t mean + to tướng V
Tôi ko cố ý
I didn’t mean to tướng hurt you.
Tôi ko cố ý thực hiện chúng ta thương tổn.

49. I can’t help + V-ing
Tôi ko thể không…
I can’t help eating sweets.
Tôi ko thể ko ăn bánh kẹo được.

50. To be/get used to tướng + V-ing – Quen thực hiện gì                 
I am used to tướng eating with chopstick
Tôi vẫn thân quen ăn vì chưng đũa.

Chủ đề được quan hoài nhiều nhất: 

50 cặp kể từ đồng nghĩa tương quan vô giờ đồng hồ Anh ko thể ko biết 

Mẫu câu phỏng vấn ứng tuyển vì chưng giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: swim nghĩa là gì

5/5 - (2 bình chọn)