những bài toán khó lớp 5 có đáp án

Đây là bài xích loại 12 of 28 nhập mục chính Toán nâng lên lớp 5

Bài 1: Một phòng ban đem 100 người. Tính rời khỏi đang được đem 25 người học tập tăng giờ đồng hồ Pháp, 32 người học tập tăng giờ đồng hồ Anh, 37 người học tập tăng giờ đồng hồ Nga. Trong số học tập tăng bên trên đem 7 người vừa phải học tập giờ đồng hồ Pháp vừa phải học tập giờ đồng hồ Anh, 12 người vừa phải học tập giờ đồng hồ Anh vừa phải học tập giờ đồng hồ Nga, 16 người học tập giờ đồng hồ Nga và giờ đồng hồ Pháp, 3 người học tập cả tía loại giờ đồng hồ. Hỏi phòng ban đó:

Bạn đang xem: những bài toán khó lớp 5 có đáp án

a) Có từng nào người chỉ học tập thêm một loại giờ đồng hồ.

b) Có từng nào người ko học tập tăng nước ngoài ngữ
Bài 2: Một thùng dầu trọng lượng 8kg, sau thời điểm sập rời khỏi 1/2  số dầu nhập thùng thì cả thùng và cả dầu còn sót lại trọng lượng 4,5kg. Tính coi thùng không tồn tại dầu trọng lượng từng nào ki – lô – gam ?

Bài 3: Một lớp học tập đem 41 học viên. Số học viên xuất sắc vì chưng 2/3 số học viên khá. Số học viên khá vì chưng 3/4  số học viên khoảng, còn sót lại là học viên yếu đuối. Hãy tính số học viên từng loại, biết số học viên yếu đuối đem trong vòng từ là một cho tới 5 em.

Bài 4: Một chi team thiếu hụt niên phân thành nhì group cút nhặt Fe vụn. Nhóm loại nhất từng em nhận được 13kg, riêng biệt 1 em nhặt được 6kg, group loại nhì nhận được ngay số Fe của group loại nhất, nhập cơ từng em nhặt được 10kg, riêng biệt có một em nhặt được 5kg. Hỏi từng group đem từng nào em, hiểu được toàn chi team nhặt được số Fe nhiều hơn thế nữa 100kg tuy nhiên thấp hơn 500kg.

Bài 5: Người tớ nhằm 10 cây bút chì đỏ ửng, trăng tròn cây bút chì xanh xao và 30 cây bút chì đen ngòm nhập một cái vỏ hộp. Hỏi nếu như nhắm đôi mắt thì cần lôi ra tối thiểu từng nào cái cây bút chì nhằm nhập số cây bút ấy có:

a) Ít nhất một cái cây bút color đỏ?

b) Ít nhất một cái cây bút color xanh?

c) Ít nhất một cái cây bút color đen?

Xem thêm: trust fund là gì

d) Ít nhất nhì cái cây bút nằm trong màu?

e) Ít nhất mang trong mình một cái đỏ ửng, một cái xanh xao, một cái đen?

f) Ít nhất nhì cái đỏ?
Bài 6: Thầy giáo phân phát 1/5 số vở thầy mua sắm cho tới lớp. Thầy xuống văn chống lấy tăng 36 quyển nữa. Như vậy số vở lấy tăng nhiều hơn thế nữa số vở thầy đang được phân phát 8 quyển. Hỏi khi đầu thầy đem từng nào quyển vở?

Bài 7: Có một vài chi phí được chia thành nhì phần, phần loại nhất tăng 2000 đồng thì vì chưng 1/3 số chi phí, phần loại nhì vì chưng 1/2  số chi phí còn sót lại và 6000 đồng. Hỏi số chi phí này đó là bao nhiêu?

Bài 8: Tuổi của anh ấy lúc này là 27. Năm nhưng mà tuổi tác anh vì chưng tuổi tác lúc này của em thì khi cơ em chỉ vì chưng 1/2  tuổi tác anh. Hỏi lúc này em từng nào tuổi?

Bài 9: Có nhì thúng đựng tràn quýt như nhau và năm rổ đựng tràn cam như nhau. Số quýt ở từng thúng cấp 3 phen số cam ở từng rổ. Nếu lôi ra từng thúng 12 trái khoáy quýt và từng rổ 2 trái khoáy cam thì số cam còn sót lại trong những rổ ngay số quýt còn sót lại trong những thúng. Hỏi khi đầu đem từng nào trái khoáy từng loại?

Bài 10: Một cái đồng hồ thời trang cứ 45 phút lại nhanh chóng lên 3 giây, buổi sáng sớm khi 6 giờ nhằm giờ theo gót giờ trúng, vậy chiều tối khi 6 giờ (giờ đúng) thì đồng hồ thời trang này chỉ bao nhiêu giờ?

Xem thêm: mosque là gì