nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

Điều chế nhôm hidroxit

Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây được  VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến điều chế Al(OH)3. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết bài tập liên quan. Giúp củng cố, nâng cao kiến thức, kĩ năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat

B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Loại A vì khi cho dư dung dịch HCl sẽ phản ứng với Al(OH)3 sinh ra AlCl3

Chọn B

CO2 + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

Loại C vì dư dung dịch NaOH sẽ phản ứng với Al(OH)3 sinh ra NaAlO2

Loại D vì Al2O3 không phản ứng với nước

Đáp án B

Điều chế Al(OH3)3

Điều chế nhôm hidroxit

  •  Kết tủa Al3+:

Al3+ + 3OH (vừa đủ) → Al(OH)3

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

  • Kết tủa AlO2­:

AlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + HCO3

AlO2 + H+ (vừa đủ) + H2O → Al(OH)3

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có sự tạo thành Al(OH)3:

A. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3

B. Cho Al2O3 vào nước.

C. Cho Al4C3 vào nước.

Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

D. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

Xem đáp án
Đáp án B

3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

Câu 2. Chất nào sau đây lưỡng tính?

A. Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2.

C. NaCl.

D. Al(OH)3.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Phản ứng nào sau đây thu được kết tủa Al(OH)3

A. AlCl3 tác dụng với KOH (dư).

B. Cho Al2O3 tác dụng với NaOH.

C. Cho Al tác dụng với KOH.

D. Al(NO3)3 tác dụng với NH3 (dư).

Xem đáp án
Đáp án D

Để thu được Al(OH)3 ta thực hiện phản ứng: cho muối Al3+ tác dụng với dung dịch NH3 (dư) vì Al(OH)3 không tan trong NH3

=> Al(NO3)3 tác dụng với NH3 (dư) sẽ thu được Al(OH)3

——————————-

Trên đây Tip.edu.vn đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để giúp các bạn học sinh tiện trao đổi cũng như cập nhật tài liệu một cách nhanh và chính xác nhất. Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Xem thêm: fingertip là gì

Rate this post