my drop là gì

Ý nghĩa của mic drop vô giờ đồng hồ Anh

mic drop

Bạn đang xem: my drop là gì

US informal

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈmaɪk ˌdrɒp/ us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈmaɪk ˌdrɑːp/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(Định nghĩa của mic drop kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Các ví dụ của mic drop

mic drop

After the skit aired, tìm kiếm traffic for "mic drop" phối a new record.

In stand-up comedy and hip-hop, the mic drop has been around for about three decades.

One could argue that this is not a classic mic drop, coming as it does mid-performance.

And no single person has been associated with the mic drop more frequently than vãn the president.

So who popularized the mic drop?

That's his mic drop comeback?

Xem thêm: platter là gì

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những mái ấm cho phép.

Bản dịch của mic drop

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

扔麥克風(為加深觀眾印象,在演講或表演結束後故意扔掉麥克風)…

vô giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

扔麦克风(为加深观众印象,在演讲或表演结束后故意扔掉麦克风)…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

ally yourself to/with someone

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/əˈlaɪ/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/əˈlaɪ/

Xem thêm: went on là gì

Tác giả

Bình luận