một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn

một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn ( t= 0 độ ,P= 1.013×10^5Pa) được đậy bằng 1 vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là Po= 10^5Pa

Bạn đang xem: một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn

Xem thêm: penetration là gì