message là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: message là gì


/'mesidʤ/

Thêm vô tự điển của tôi

Danh từ
 • danh từ

  tin nhắn, thư tín, năng lượng điện, thông tin, thông điệp

  a wireless message

  bức điện

  a message of greeting

  điện mừng

 • việc uỷ thác, việc kí thác thực hiện, việc sai làm

  Xem thêm: agree là gì

  to send someone on a message

  bảo ai đi làm việc việc gì

 • lời giữ lại, câu nói. tiên báo (của thần, mái ấm tiên tri...)

 • động từ

  báo vị thư

 • đưa tin yêu, tiến công điệnTừ vựng giờ Anh theo đuổi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: willow là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản