Mẫu giấy đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng 2022 [Mới]


Các mẫu đề nghị thanh toán phổ biến

Theo Luật Trí Nam, có 3 loại giấy đề nghị thanh toán thường được sử dụng bao gồm:

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng 2022 [Mới]

  • Giấy đề nghị thanh toán (hay giấy đề nghị tạm ứng tiền) là văn bản theo hợp đồng giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đầu tư, kinh doanh.
  • Giấy đề nghị thanh toán mẫu C37-HD ban hành theo Thông tư 107 được sử dụng trong kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.
  • Giấy đề nghị thanh toán mẫu 05-TT ban hành theo Thông tư 136 dùng trong kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

trọng tải:

+ Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền mua hàng

+ Mẫu giấy đề nghị thanh toán thông tư 107

Giấy yêu cầu (văn bản yêu cầu) thanh toán tiền theo hợp đồng

CÔNG TY…

Số: 01/DNTT/20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tự do - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày …. mặt trăng…. năm……

THƯ CÂU HỎI THANH TOÁN

Kính gửi công ty…

Thực hiện hợp đồng kinh tế Không… ký ngày… giữa … và Công ty…. Về việc …, đề nghị quý công ty thanh toán các khoản sau:

KHÔNG. Thông tin Số lượng Thời gian Không. Bản dịch 1. CHUNG ÂN

Vì vậy, kính đề nghị Quý khách thanh toán tổng số tiền là ... VNĐ đã khai báo cho chúng tôi theo thông tin tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty…….

Số tài khoản: …. . tại Ngân hàng…… – Chi nhánh …..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

Thông tư 107/2017/TT-BTC giấy đề nghị thanh toán (Kế toán hành chính sự nghiệp)

Đơn vị: …

Phần:…

Mã đơn vị liên quan đến NS:…

Mẫu số: C37 – HD

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

THƯ CÂU HỎI THANH TOÁN

Kính gửi: Lãnh đạo…

Phòng kế hoạch tài chính

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: NGUYỄN VĂN A

Bộ phận hoặc địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ

Nội dung thanh toán:…

Số tiền: … đồng

Viết bằng chữ:…

(Đính kèm… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán Quản lý phòng Kế toán Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Hồ sơ nộp Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đơn vị: ………

Địa chỉ:……..

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Toán Thi Vào Lớp 10 Thường Gặp – Kiến Guru

THƯ CÂU HỎI THANH TOÁN

Kính thưa :….

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: ….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…

Nội dung thanh toán:…

Số từ):

(Kèm theo ..... chứng từ gốc)

Ngày tháng năm…

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt

Thông báo đòi nợ sử dụng mẫu nào?

Công văn đòi nợ (Giấy báo) là văn bản yêu cầu thanh toán khoản nợ hoặc lãi quá hạn do các bên thoả thuận. Vì vậy, thông báo đòi nợ cũng là một dạng của giấy đề nghị thanh toán. Nội dung của thư đòi nợ thường bao gồm:

TÊN CÔNG TY…

Số: 01/TB/20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tự do - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày …. mặt trăng…. năm……

quảng cáo

(Vv: Yêu cầu thanh toán nợ quá hạn)

Kính gửi công ty…

Thực hiện hợp đồng kinh tế Không… ký ngày… giữa … và Công ty…. Về việc …, đề nghị quý công ty thanh toán các khoản sau:

Vì vậy, kính đề nghị Quý khách thanh toán tổng số tiền là ... VNĐ đã khai báo cho chúng tôi theo thông tin tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty…….

Số tài khoản: …. . tại Ngân hàng…… – Chi nhánh …..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

Cách hợp pháp để gửi yêu cầu thanh toán

Theo quy định của Luật Trí Nam, khi nộp hồ sơ đề nghị thanh toán, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo:

  • Phương thức gửi thông báo theo thỏa thuận hoặc theo quy định

Ví dụ: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao hàng, người bán phải lập giấy đề nghị thanh toán gửi qua email và giao bản chính đến trụ sở người mua để thanh toán.

  • Các giấy tờ kèm theo giấy đề nghị trả nợ đầy đủ để tránh tranh chấp về trả nợ và xác nhận công nợ.
  • Chủ thể nhận được yêu cầu thanh toán là đúng sự thật.

Ví dụ: Thư đề nghị thanh toán văn phòng phẩm tháng 9/2022, khi nhà cung cấp Văn phòng phẩm gửi đề nghị thanh toán thì cần gửi cho người phụ trách đặt mua văn phòng phẩm chứ không gửi trực tiếp cho giám đốc.

Những chia sẻ của Luật Trí Nam về mẫu giấy đề nghị thanh toán và cách thức gửi giấy đề nghị thanh toán hy vọng sẽ hữu ích cho Quý khách hàng tham khảo và vận dụng trên thực tế.

Thẩm quyền giải quyết:

+ Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

+ Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

+ Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Xem thêm: công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam