luck là gì

Công cụ cá nhân
 • /lʌk/

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  advantage , big break , blessing , break * , fluke * , fortunateness , godsend * , good luck , happiness , health , in the cards , karma * , kismet * , luckiness , lucky break * , occasion , opportunity , profit , prosperity , run rẩy of luck , serendipity , smile * , streak of luck , stroke , success , triumph , victory , weal , wealth , win , windfall , accident , break , destiny , fate , fifty-fifty * , fortuity , fortune , hap , happenstance , hazard , occurrence , toss-up , unforeseen sự kiện , fortuitousness , amulet , bonanza , chance , fluke , godsend , handsel , hap-hazard , haphazard , hit , kismet , lot , mascot , periapt , talisman , vicissitudes

  Từ ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: dress nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: shed là gì