look nghĩa là gì

/luk/

Thông dụng

Danh từ

Cái coi, khuôn mẫu dòm
to have a look at
coi cho tới, ngó đến
vẻ, vẻ mặt mày, đường nét mặt mày
a look of indignation
vẻ phẫn nộ
Ngoại hình, nhan sắc
good looks
vẻ đẹp mắt, sắc đẹp
Phong cơ hội, mặt
by the look of sb/sth
cứ theo gót vẻ ngoài của ai/cái gì nhưng mà xét
to give sb a dirty look
nhìn ai một cơ hội khiếp tởm
to take a long look at sth
Xem long
one must not huyệt a man by his looks
do not judge a man by his looks
không nên coi mặt mày nhưng mà bắt hình dong

động từ

coi, coi, ngó, nhằm ý, để ý
look! the sun is rising
coi kìa! mặt mày trời đang được lên
cởi to tướng đôi mắt coi, giương đôi mắt coi
Don't look lượt thích that
đừng giương đôi mắt đi ra như thế
ngó cho tới, nhằm ý cho tới, đoái cho tới, chú ý
look that the door be not left open
chú ý chớ nhằm cửa ngõ quăng quật ngỏ
chờ mong, tính cho tới, toan tính
do not look to tướng hear from him for some time
chớ đem chờ mong tin cậy gì của chính nó vô một thời hạn nữa
thiên về, xoay về, trở lại, ngoảnh về
the room looks west
gian ngoan chống phía tây
dường như, tương tự
to look healthy
coi dường như khoẻ
it looks lượt thích rain
dường như như trời ham muốn mưa

Cấu trúc từ

to tướng look about one
nhìn quanh
đắn đo, suy nghĩ kỹ trước lúc lên kế hoạch thực hiện gì
to tướng look after
nhìn theo
trông nom, chuyên nghiệp sóc
to look after patients
chăm sóc người bệnh
để ý, thăm dò kiếm
to tướng look at
coi, coi, xem
Xét, coi xét
that is not the way to tướng look at our proposal
cơ ko nên là cơ hội kiểm tra điều ý kiến đề xuất của bọn chúng tôi
he will not look at it
nó ko thèm coi cho tới khuôn mẫu cơ, nó chưng quăng quật khuôn mẫu đó
to tướng look back
trở lại coi, ngoái cổ lại nhìn
To look back upon
nhìn lại (cái gì vẫn qua)
to tướng look back upon the past
coi lại vượt lên trên khứ
to look down
coi xuống
hạ giá
(+ upon, on) đi ra vẻ kẻ cả
to tướng look for
thăm dò kiếm
to tướng look for trouble
chuốc lấy sự phiền luỵ
to tướng look for a needle in a haystack
mò mẫm kim lòng bể
đợi, hóng, mong
to tướng look for news from home
hóng tin cậy nhà
to tướng look forward to tướng
chờ mong một cơ hội hân hoan; chờ đón một cơ hội vui mừng thích
I am looking forward to tướng your visit
tôi mong đợi anh cho tới thăm
we look forward to tướng hearing from you
chúng tôi cực kỳ mong chờ có được tin cậy ông
to tướng look in
nhìn vào
ghé qua loa thăm hỏi, rẽ qua loa, rẽ vào
to tướng look into
coi vô mặt mày trong; kiểm tra kỹ, nghiên cứu
to look into a question
phân tích một vấn đề
nhìn đi ra, trở lại, phía về
the window of his room looks into the street
hành lang cửa số chống nó coi đi ra đường
to look on
đứng coi, đứng nhìn
nhìn kỹ, ngắm
to look on something with distrust
coi vật gì với vẻ nghi kị ngờ
(như) to tướng look upon
to tướng look out
nhằm ý, để ý cảnh giác, coi chừng
look out! there is a step
cảnh giác nhé! đem một chiếc bực lan can đấy
tìm đi ra, thăm dò ra
to look out someone's address in one's notebook
thăm dò đi ra địa điểm ai vô cuốn bong tay của mình
chọn, lựa
nhìn ra
to look out for
nhằm ý đợi hóng (một vật gì tiếp tục xảy đến)
to look out for squalls
dự phòng nguy nan hiểm
to tướng look over
xem xét, kiểm tra
to look over accounts
đánh giá những khoản chi thu
tha loại, gạt bỏ, quăng quật qua
to look over the faults of somebody
bỏ lỡ những phạm tội của ai
nhìn khái quát, khái quát, ở cao coi xuống
the high mountain peak looks over the green fields
đỉnh núi cao khái quát cả cánh đồng xanh
to tướng look round
nhìn quanh
suy suy nghĩ, cân nặng nhắc
Don't make a hurried decision, look round well first
đừng nên đưa ra quyết định hấp tấp vàng hây tâm lý kỹ đã
to tướng look through
không thèm coi, lờ đi
to look through one's old friend
không thèm coi chúng ta cũ
nhìn kỹ từ trên đầu cho tới chân, coi theo thứ tự, coi kỹ, gọi kỹ; coi thấu
to look a translation through
gọi kỹ một bạn dạng dịch
Xem luớt qua loa, gọi lướt qua
to look through a translation
đọc lướt qua loa một bạn dạng dịch
biểu lộ, lộ ra
his greed looked through his eyes
lòng tham lam của chính nó lòi ra vô song mắt
to tướng look to tướng
chú ý, cảnh giác về
to look to tướng one's manners
cảnh giác vô điều ăn giờ đồng hồ nói
look to tướng it that this will not happen again
hãy chú ý chớ khiến cho vấn đề này thao diễn lại nữa
mong đợi, đợi hóng (ở ai); tin cậy vô, coi cậy vô, cứng cáp vô (ai)
to look to tướng someone for something
coi cậy vô ai về một chiếc gì
Quan tâm chu đáo cho tới điều gì
every government must look to tướng maintaining the public order
chính phủ nào thì cũng nên quan hoài cho tới việc lưu giữ trật tự động trị an
to tướng look toward
(như) to tướng look to
to tướng look towards
(thông tục) nâng ly, chúc mức độ khoẻ (ai)
to look up
coi lên, ngước lên
tìm kiếm
to tướng look a word up in the dictionary
thăm dò (tra) một kể từ vô kể từ điển
(thương nghiệp) lên giá chỉ, tăng giá
the price of cốt tông is looking up
giá chợt tăng lên
(thương nghiệp) trị đạt
cho tới thăm
to tướng look up to tướng
kính trọng, kính trọng
every Vietnamese looks up to tướng President HoChiMinh
quý khách Viêt Nam đều kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh
to tướng look upon
xem như, coi như
to look upon somebody as...
coi ai như thể...
to tướng look alive
thời gian nhanh lên, khẩn trương lên
hành động kịp thời
to tướng look black
coi phẫn nộ dữ; coi vẻ phẫn nộ dữ
to tướng look blue
dường như xứng đáng chán; dường như buồn chán thất vọng
to tướng look down one's nose at
coi với vẻ coi khinh
to tướng look in the face
coi trực tiếp vô mặt; coi trực tiếp vô vụ việc ko chùn bước e ngại
to tướng look sharp
tôn vinh cảnh giác
hành động kịp thời
khẩn trương lên, sinh hoạt lên
to tướng look through colour of spectacles
coi vụ việc ko chính với thực tế; coi vụ việc qua loa cặp kính màu
to tướng look oneself again
coi có vẻ như đã lại sức, coi có vẻ như đã lại hồn
to tướng look someone up and down
coi ai từ trên đầu cho tới chân (một cơ hội kỹ lưỡng hoặc khinh thường bỉ)
to tướng look one's age
trông đúng thật tuổi tác thiệt của tớ (chẳng già cả chẳng trẻ em rộng lớn tuổi tác thật)

Hình thái kể từ

  • V-ed:looked
  • V-ing:looking

Chuyên ngành

Toán & tin

nhìn, quan lại sát

Kỹ thuật công cộng

nhìn
nhìn, quan lại sát
quan sát

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
attention , beholding , case , cast , contemplation , evil eye * , eye * , flash , gander , gaze , glance , glimpse , gun , inspection , introspection , keeping watch , leer , look-see , marking , noticing , observation , once-over , peek , reconnaissance , regard , regarding , review , scrutiny , sight , slant , speculation , squint , stare , surveillance , survey , swivel , view , viewing , air , aspect , bearing , complexion , countenance , demeanor , effect , expression , face , fashion , guise , manner , mien , mug * , physiognomy , presence , seeming , semblance , visage , surface
verb
admire , attend , behold , beware , consider , contemplate , eye , feast one’s eyes , flash , focus , gape , gawk , gaze , get a load of , glance , glower , goggle , heed , inspect , mark , mind , note , notice , observe , ogle , peep , peer , pore over , read , regard , rubberneck * , scan , scout , scrutinize , see , spot , spy , stare , study , survey , take a gander , take in the sights , tend , view , watch , display , evidence , exhibit , express , indicate , look lượt thích , make clear , manifest , present , resemble , show , sound , strike as , await , count on , divine , forecast , foretell , hope , hunt , reckon on , tìm kiếm , seek , front , front on , give onto , overlook , cast about , quest , seem
phrasal verb
attend , care for , mind , minister to tướng , see to tướng , watch , anticipate , await , bargain for , count on , depend on , wait , Hotline , come by , come over , drop by , drop in , look up , pop in , run rẩy in , see , stop , delve , dig , inquire , investigate , probe , reconnoiter , scout , front , beware , watch out , overlook , scan , look in

Từ trái ngược nghĩa