khởi nghĩa yên thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời

TRÍCH ĐOẠN MÙA THU TRÊN BẠCH MÃ SƠN – MINH CẢNH, MỸ CHÂU
TRÍCH ĐOẠN MÙA THU TRÊN BẠCH MÃ SƠN – MINH CẢNH, MỸ CHÂU

Bạn đang xem: khởi nghĩa yên thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì giống và khác so với các cuộc khỏi nghĩa cùng thời? (Lãnh đạo, mục đích khởi nghĩa, hình thức đấu tranh, địa bàn hoạt động, thời gian)

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Lập bảng so sánh điểm khác nhau giữa cuộc khởi nghĩa Yên thế với các

cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?

(Thời gian tồn tại; Mục tiêu khởi nghĩa; Thành phần lãnh đạo; Địa bàn hoạt động

Điểm khác

Khởi nghĩa Yên Thế

Phong trào Cần Vương

Thời gian

Mục tiêu khởi nghĩa

Thành phần

lãnh đạo

Địa bàn hoạt động

không biết có đúng không lữa

điểm khác khởi nghĩa yên thế phong trào cần vương
thời gian 1884-1913 13-7-1885đến cuối thế kỉ XIX
mục tiêu khởi nghĩa để bảo vệ cuộc sống của mình kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước
thành phần lãnh đạo nông dân vua
địa bàn hoạt động nhã nam,mục sơn,yên lễ,hữu thượng phong trào bùng nổ khắp cả nước,sôi nổi nhất là các tỉnh trung kì và bắc kì

So sánh cuộc khởi nghĩa Hương Khê và khởi nghĩa Yên Thế về giai cấp lãnh đạo, địa bàn hoạt động, thời gian tồn tại, mục đích, lực lượng tham gia, tính chất

Em hãy so sánh điểm giống và khác nhau giữa khởi nghĩa Yên Thế và khỏi nghĩa Hương Khê( mục đích, người lãnh đạo , thành phần tham gia , phương thức đấu tranh)

Những điểm khác nhau Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương Khởi nghĩa Yên Thế
Lãnh đạo. -Quan lại, sĩ phu yêu nước -Những người xuất thân từ nông dân
Địa bàn hoạt đông Những địa bàn nhỏ ,hẹp, phân tán, thiếu sự lãnh đạo thống nhất Địa bàn được mở rộng, nhất là giai đoạn cuối
Lực lượng tham gia -Chủ yếu là nông dân ở các địa phương , nơi diễn ra khởi nghĩa -Nhân dân các địa phương, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp

lập bảng so sánh cuộc khởi nghĩa yên thế và phong trào cần vương về mục đích đấu tranh thành phâng lãnh đạo,lực lượng tham gia ,địa bàn hoạt động

giúp mik nha mik gần thi rồi

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời:

– Mục tiêu chiến đấu không phải là để khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa cùng thời (khởi nghĩa Yên Thế không thuộc phong trào Cần vương).

– Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa không phải là các văn thân, sĩ phu mà là những người xuất thân từ nông dân với những phẩm chất đặc biệt (tiêu biểu là Hoàng Hoa Thám): căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo : trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ, hết sức thương yêu nghĩa quân.

– Lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu cuộc sống.

– Về địa bàn : khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ở vùng trung du Bắc Kì.

Xem thêm: own up là gì

– Về cách đánh : nghĩa quân Yên Thế có lối đánh linh hoạt, cơ động…

– Về thời gian : cuộc khởi nghĩa tồn tại dai dẳng suốt 30 năm, gây cho địch nhiều tổn thất.

– Khởi nghĩa Yên Thế tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, có tác dụng làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.

– mục tiêu : chiến đấu để bvệ cuộc sống bình định của họ

– cà lãnh đạo và lực lượng tham gia đều là nông dân

– địa bàn Yên Thế

– cách đánh : nghĩa quân Yên Thế có lối đánh linh hoạt, cơ động, du kích nhờ biết rõ về địa hình rừng rậm

– cuộc knghĩa kéo dài 30 năm đã gây cho địch nhiều tổn thất


Đỗ Thanh Hải

Tham khảo ạ

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời đó là:

– Mục tiêu: bảo vệ xóm làng, cuộc sống của mình, không phải là khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa cùng thời.

– Lãnh đạo: không phải các văn thân, sĩ phu mà là những người xuất thân từ nông dân với những phẩm chất đặc biệt (tiêu biểu là Hoàng Hoa Thám): căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ, hết sức thương yêu nghĩa quân.

– Lực lượng tham gia: đều là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu cuộc sống.

– Địa bàn hoạt động: khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ở vùng rừng núi trung du Bắc Kì.

– Về cách đánh: nghĩa quân Yên Thế có lối đánh linh hoạt, cơ động, giảng hòa khi cần thiết,…

– Thời gian tồn tại: cuộc khởi nghĩa tồn tại dai dẳng suốt 30 năm, gây cho địch nhiều tổn thất.

– Ý nghĩa: khởi nghĩa Yên Thế tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, có tác dụng làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.

– Tính chất: là một phong trào yêu nước, không nằm trong phong trào Cần Vương.

Tham khảo !

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời đó là:

– Mục tiêu: bảo vệ xóm làng, cuộc sống của mình, không phải là khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa cùng thời.

– Lãnh đạo: không phải các văn thân, sĩ phu mà là những người xuất thân từ nông dân với những phẩm chất đặc biệt (tiêu biểu là Hoàng Hoa Thám): căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ, hết sức thương yêu nghĩa quân.

– Lực lượng tham gia: đều là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu cuộc sống.

– Địa bàn hoạt động: khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ở vùng rừng núi trung du Bắc Kì.

– Về cách đánh: n

Xem thêm: arc là gì