jewel là gì

/'ʤu:əl/

Thông dụng

Danh từ

Ngọc đá quý
( số nhiều) vật châu báu; vật phái nữ trang, vật kim hoàn
Chân kính (đồng hồ)
(nghĩa bóng) người xứng đáng quý; vật quý

Ngoại động từ

Nạm ngọc, nạm đá quý
Trang mức độ vì thế châu báu
Lắp chân kính (vào đồng hồ)

hình thái từ

  • V-ed: Jeweled

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

chân kính
jewel bearing
gối hứng (kiểu) chân kính
ngọc
đá quý

Giải mến EN: 1. a bearing made of natural ruby or sapphire, or synthetic stone, such as synthetic corundum, used for gyros, precision timekeeping devices, and other instruments.a bearing made of natural ruby or sapphire, or synthetic stone, such as synthetic corundum, used for gyros, precision timekeeping devices, and other instruments.2. a soft, metal-bearing lining used in railroad cars and the lượt thích.a soft, metal-bearing lining used in railroad cars and the lượt thích.

Bạn đang xem: jewel là gì

Giải mến VN: 1. Là một chiếc vòng được tạo kể từ đá hồng ngọc hoặc đá ngọc bích đương nhiên hoặc rubi./// 2. một vòng bi mượt vì thế sắt kẽm kim loại dùng bên trên những xe pháo cáp.

Xem thêm: read out là gì

lắp chân kính

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
baguette , bauble , bead , bijou , birthstone , brilliant , gem , gemstone , glass , gullion , hardware * , ornament , rock * , sparkler , stone , trinket , charm , find , genius , ideal , masterpiece , nonesuch , nonpareil , paragon , pearl * , phenomenon , phoenix * , prize , prodigy , rarity , specialty , treasure , wonder , adorn , darling , dear , emerald , pearl , precious , winner