id card là gì

Bản dịch của "ID card" vô Việt là gì?

en

Bạn đang xem: id card là gì

volume_up

ID card = vi thẻ căn cước

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

ID card {danh}

VI

 • thẻ căn cước

Bản dịch

EN

ID card {danh từ}

volume_up

ID card (từ khác: ID)

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ID card" vô giờ đồng hồ Việt

card danh từ

Vietnamese

Xem thêm: arc là gì

 • cạc
 • phiếu
 • quân bài
 • thẻ
 • thiết

green thẻ danh từ

Vietnamese

 • visa trú ngụ lâu năm của Mỹ
 • thẻ xanh

credit thẻ danh từ

Vietnamese

 • thẻ tín dụng

control thẻ danh từ

Vietnamese

 • bìa điều khiển

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • Hong Kong
 • Honshu
 • Hungarian
 • Hungary
 • Hydra
 • I
 • I knew it!
 • IAEA
 • IC
 • ID
 • ID card
 • ID number
 • IEA
 • IMF
 • IOU
 • IPA
 • ISO
 • IUD
 • Iceland
 • India
 • Indian