his nghĩa là gì

Ví dụ về phong thái dùng

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Bạn đang xem: his nghĩa là gì

Điều có một không hai nhưng mà tôi suy nghĩ cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể tiến thủ cỗ rộng lớn là...

I can see his point, but disagree with it entirely.

Ý loài kiến này sẽ không nên là không tồn tại hạ tầng, tuy nhiên tôi trọn vẹn từ chối với nó.

He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.

Cậu ấy thâu tóm những yếu tố mới mẻ cực kỳ nhanh chóng, bên cạnh đó cũng tiếp nhận chỉ dẫn và canh ty ý rất hay.

...has asked bu vĩ đại write a letter of recommendation vĩ đại accompany his application for… .

Tôi cực kỳ hí hửng lòng ghi chép thư reviews cho tới... nhằm cậu ấy ứng tuyển chọn vô địa điểm...

His / her extraordinary ability vĩ đại...was invaluable.

Khả năng... chất lượng tốt của cậu ấy / cô ấy là 1 trong phẩm hóa học rất rất đáng quý.

He / she communicates his / her ideas clearly.

Cậu ấy / Cô ấy sở hữu kỹ năng tiếp xúc phân minh và rõ nét.

His / her main responsibilities were…

Các trọng trách việc làm nhưng mà cậu ấy / cô ấy vẫn đảm nhiệm là...

His / her weekly tasks involved…

Các trọng trách mặt hàng tuần của cậu ấy / cô ấy bao hàm...

I can see his/her point.

Xem thêm: try là gì

Ta sở hữu thấy ý kiến của ông ấy/bà ấy sở hữu hạ tầng chắc chắn.

His / her greatest talent is / lies in…

Khả năng lớn số 1 của cậu ấy/cô ấy là...

(His/Her Royal Highness)

Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng thất...

…sends his / her love.

... gửi tiếng xin chào cho chính mình.

., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.

... thao tác làm việc với tôi trong không ít dự án công trình với tư cơ hội... Dựa bên trên quality việc làm của cậu ấy/cô ấy, tôi nên thừa nhận rằng cậu ấy/cô ấy là 1 trong trong mỗi... sở hữu năng lượng nhất của công ty chúng tôi.

If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset vĩ đại your program.

Những gì cậu ấy / cô ấy đã thử được ở công ty lớn của công ty chúng tôi là dẫn chứng chứng tỏ rằng cậu ấy / cô ấy tiếp tục là 1 trong member ý hợp tâm đầu cho tới công tác của Quý công ty lớn.

When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice vĩ đại what others may feel but cannot or will not say.

Cậu ấy / Cô ấy luôn luôn hoàn thiện việc làm đích tiến trình. Khi sở hữu vướng mắc gì về việc làm, cậu ấy / cô ấy luôn luôn phân tích chứ không cần hề giấu quanh diếm.

I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.

Tôi tin cẩn tưởng vô cùng vô kỹ năng... chất lượng tốt của cậu ấy / cô ấy và nài được tiến thủ cử cậu ấy / cô ấy cho tới công tác đào tạo và huấn luyện bên trên ngôi trường của ông / bà, điểm cậu ấy / cô ấy hoàn toàn có thể cải tiến và phát triển và phần mềm tài năng sáng sủa giá chỉ của tớ.

Xem thêm: wild card là gì