hiện tại tiếng anh là gì

Định nghĩa thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn (Simple Present hoặc Present Simple) là 1 thì nhập ngữ pháp giờ Anh phát biểu công cộng. Thì lúc này đơn thao diễn mô tả một hành vi hoặc vụ việc mang ý nghĩa hóa học tóm lại, tổng quát mắng lặp cút tái diễn rất nhiều lần hoặc một thực sự rõ ràng hay là một hành vi ra mắt nhập thời hạn ở lúc này.

Bạn đang xem: hiện tại tiếng anh là gì

Cấu trúc thì lúc này đơn

Động kể từ TO BE

(+) Câu khẳng định

– I am +N/Adj

– You/We/They + Are

– She/He/It + is

Ví dụ:

 • I am Phuong
 • They are my friends
 • She is beautiful

(-) Câu phủ định

– I’m not (am not) + N/Adj

– You/We/They + aren’t

– She/He/It + isn’t

Ví dụ:

 • I’m not tall
 • We aren’t your parents
 • He isn’t handsome

(?) Câu hỏi

– Am I + N/Adj

Yes, I am
No, I’m not

– Are You/We/They…?

Yes, I am/They/We are
No, I’m not/They/We aren’t

– Is She/He/It…?

Yes, She/He/It is
No, She/He/It isn’t

Ví dụ

 • Am i a fool?/ No,I’m not
 • Are you a student? / Yes,I’m
 • Is She your mother?/ Yes,She is

Động kể từ thường

(+) Câu khẳng định

– I/You/We/They + V + O

– She/He/It +V(s/es) + O

Ví dụ:

 • I go to lớn school
 • He goes to lớn school

Ngoại lệ:

She has a new dress.

( have –> has)

(-) Câu phủ định

– I/You/We/They + don’t (do not) + V

– She/He/It + doesn’ (does not) + V

Ví dụ:

 • They don’t go out
 • She doesn’t buy it

(?) Câu hỏi

– Do + You/They/We + V

Yes, I/TheyWe do

No, I/TheyWe don’t

– Does + She/He/It + V

Yes, She/He/It does
No, She/He/It doesn’t

Ví dụ

 • Do you go to lớn play soccer ? / Yes,I do
 • Does he walk to lớn school? / No,He doesn’t

Cách người sử dụng thì lúc này đơn

a. Thì lúc này đơn diễn tả một thói quen thuộc hoặc hành vi lặp cút tái diễn nhập thời gian hiện tại tại

 • My brother usually goes to lớn bed at 10 p.m. (Em trai tôi thông thường cút ngủ nhập khi 10 giờ tối)
 • My father always gets up early. (Bố tôi luôn luôn trực tiếp thức dậy sớm)

b. Thì lúc này đơn thao diễn mô tả 1 chân lý, 1 thực sự hiển nhiên

 • The sun rises in the East and sets in the West. (Mặt Trời đâm chồi ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây)
 • The earth moves around the Sun. (Trái Đất xoay xung xung quanh Mặt Trời)

c. Diễn mô tả 1 vụ việc xẩy ra theo dõi thời hạn biểu ví dụ, như giờ tàu, máy cất cánh chạy hay là một lịnh trình nào là tê liệt.

 • The plane takes off at 11a.m. this morning. (Chiếc máy cất cánh chứa chấp cánh khi 11 giờ sáng sủa nay)
 • The bus leaves at 9 am tomorrow. (Xe lên đường khi 9h sáng sủa mai.)

d. Diễn mô tả hiện trạng, cảm xúc, xúc cảm của một cửa hàng nào là đó

 • I think that your younger sister is a good person (Tôi cho là em gái các bạn là 1 người tốt).

Một số vấn đề cần lưu ý với động kể từ của thì lúc này đơn

Với những thì nhập giờ Anh, những động kể từ sẽ tiến hành phân chia theo dõi ngôi của căn nhà ngữ ứng với từng thì. Đối với thì lúc này đơn, cần thiết chú ý thêm thắt s/es nhập câu như sau:

Thêm s nhập phí a đằng sau đa số những động kể từ kết thúc đẩy là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps;…

Thêm es nhập những động kể từ kết thúc đẩy vì như thế ch, sh, x, s, o: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes;…

Bỏ nó và thêm thắt ies vào sau cùng những động kể từ kết thúc đẩy vì như thế một phụ âm + y: lady-ladies;…

Một số dộng kể từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.

Cách vạc âm phụ âm cuối s/es

Lưu ý những vạc âm phụ âm cuối này cần nhờ vào phiên âm quốc tế nhưng mà ko cần nhờ vào cơ hội ghi chép.

/s/: Khi kể từ đem tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/

/iz/:Khi kể từ đem tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường đem tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)

/z/: Khi kể từ đem tận nằm trong là vẹn toàn âm và những phụ âm còn lại

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

a. Khi nhập câu xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ tần suất

Always, usually, often, sometimes, frequently, s seldom, rarely, hardly, never , generally, regularly,….

Every day, week, month, year,…

Once, twice, three times, four times….. a day, week, month, year,…

b. Vị trí của những trạng kể từ chỉ gia tốc nhập câu thì lúc này đơn.

Các Trạng kể từ này thông thường đứng trước động kể từ thông thường, đứng sau động kể từ to lớn be và trợ động kể từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).

Bài tập dượt giờ Anh thì lúc này đơn

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc ở thì lúc này đơn

Ở dạng bài xích tập dượt thì lúc này đơn này, bạn phải phân chia động kể từ nhập ngoặc sao mang lại ở dạng đích nhất. Quý khách hàng sẽ rất cần chú ý căn nhà ngữ và vị ngữ của câu nhằm tìm kiếm ra động kể từ tê liệt ở dạng thích hợp.

I (be) ________ at school at the weekend.

You (not study) ________ on Saturday.

My quấn (be not) ________ hard working.

He (have) ________ a new haircut today.

My brother usually (have) ________ breakfast at 9.00.

Xem thêm: out wide là gì

He (live) ________ in a house?

Where (be)____ your sister?

My mother (work) ________ in a library.

Dog (like) ________ blone.

He (live)________ in Yen Bai City.

It (rain)________ almost every day in HaLong.

They (fly)________ to lớn Alaska every winter.

My father (make)________ bread for breakfast every morning.

The store (open)________ at 10 a.m.

John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

Dạng bài xích tập dượt thì lúc này đơn này, từng câu tiếp tục hỗ trợ 2 đáp án có trước. Quý khách hàng cần được lựa lựa chọn đáp án đích nhất mang lại câu mang lại đích ngữ pháp.

He don’t stay/ doesn’t stay at school.

They don’t wash/ doesn’t wash the family xế hộp.

Adam don’t do/ doesn’t do his homework.

I don’t go/ doesn’t go to lớn bed at 9.30 p.m.

Chinh don’t close/ doesn’t close his notes.

Our hamster don’t eat/ doesn’t eat leaves.

They don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

He don’t use/ doesn’t use a paper at the office.

Son don’t skate/ doesn’t skate in the garden.

The girl don’t throw/ doesn’t throw rocks.

Bài 3: Hoàn trở thành đoạn văn với động kể từ mến hợp

My sister, Lily. She (have)..(1)…… a mèo. its name is Sam. It (have)…..(2)….. moon-colored feathers and xanh lơ eyes. It (be)….(3)…… very difficult to lớn close. Usually, it only (eat)…..(4)….. fish and sausages. Lily (love)….(5)…… it very much. She (play)…..(6)….. with him every day from school. In the winter, her mèo (curl)…..(7)….. up in a nest. It looks lượt thích a piece of snow. Lily often (buy)…..(8)….. new clothes for her. She (not/ want)….(9)….. it to lớn be cold. Sam (hate)……(10)…. bathing. I always have to lớn help my sister bathe Sam. I (get)……(11)…. used to lớn that. I also (want)…..(12)……. to lớn raise a mèo now. Every day playing with it I feel more comfortable.

Bài 4: Sử dụng thì lúc này đơn nhằm vấn đáp câu hỏi

1.Is Nam a student?

–> Yes,…

2.Do you play tennis?

–> No,…

3.How tự you go to lớn school?

–>I ……. by xe đạp.

4.Are they the police?

–> No,…

5.Do you lượt thích eating vegetables?

–> Yes,…

6.Is my new dress beautiful?

–> Yes,… I lượt thích it very much

7.Do you go to lớn the zoo

–> No,…I’m busy

8.Is your father a doctor?

–> Yes,…

9.Is that girl your sister?

–> No,…

10.Do you bring umbrella?

–> No,…

Đáp án:

Bài 1: am/ tự not study/ is not/ has/ has/ Does he live/ is/ works/ likes/ lives/ rains/ fly/ makes/ opens/ tries, tự not think/

Bài 2: doesn’t stay/ don’t wash/ doesn’t do/ don’t go/ doesn’t close/ doesn’t eat/ don’t chat/ doesn’t use/ doesn’t skate/ doesn’t throw

Bài 3: (1) has/ (2) has/ (3) is /(4) eats/ (5) loves/ (6) plays/ (7) curls/ (8) buys/ (9) doesn’t want/ (10) hates/ (11) get/ (12) want.

Bài 4:

Yes, He is

No, I don’t

I go to lớn school by bike

No, they are

Yes, I do

Yes, It is

No, I don’t

Yes, He is

No, She isn’t

No, I don’t

Trên đấy là toàn cỗ nội dung bài viết về thì lúc này đơn nhập giờ Anh: cấu tạo, tín hiệu nhận ra, bài xích tập dượt nhằm các bạn thực hành thực tế. Chúc bạn làm việc đảm bảo chất lượng nhé!

Nếu các bạn đang được cần thiết bài học kinh nghiệm cụ thể về toàn bộ những thì nhập giờ Anh, tìm hiểu thêm ngay lập tức bài xích viết: Tất tần tật về 12 thì cơ bạn dạng nhập giờ Anh

Xem thêm: 12 trong tiếng anh là gì

Rate this post