hàm xếp hạng trong excel

Hàm RANK là 1 trong trong mỗi hàm cơ phiên bản của Excel sử dụng mang đến mục đích xếp thứ hạng. Trong nội dung bài viết này Học Excel Online tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội dùng hàm RANK một cơ hội cụ thể và ví dụ nhất.

Cấu trúc của hàm RANK

Bạn đang xem: hàm xếp hạng trong excel

Hàm RANK được ghi chép như sau:

=RANK(number, ref, [order])

Trong đó:

 • Number: số cần thiết xếp thứ hạng vô danh sách
 • Ref: list những số
 • Order: trật tự xếp thứ hạng. Gồm 2 cơ hội bố trí theo đuổi trật tự tăng dần dần (số 0 = đem quyết định còn nếu không nhập) hoặc trật tự hạn chế dần dần (số 1)

Hàm RANK được sử dụng vào cụ thể từng phiên phiên bản của Excel như Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel năm 2016, Office 365…

Tuy nhiên trong số phiên phiên bản mới nhất của Excel (từ 2010 trở đi) rất có thể dùng những hàm RANK.AVG và RANK.EQ để việc chuẩn bị xếp được ví dụ rộng lớn, đúng đắn rộng lớn. Tuy nhiên tất cả chúng ta vẫn rất có thể dùng hàm RANK vào cụ thể từng phiên phiên bản một cơ hội thông thường.

Sau đây tất cả chúng ta nằm trong xét một số trong những ví dụ về phong thái dùng hàm RANK để xếp thứ hạng trong Excel

Xếp hạng theo đuổi trật tự tăng dần với hàm RANK

Để xác định điểm của từng người xếp thứ hạng loại mấy trong danh sách điểm tầm B2:B8, tất cả chúng ta dùng hàm Rank:

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8)

 • Xét điểm TB tại ô B2, vô danh sách điểm kể từ B2:B8
 • Không dùng thông số tại [order] tức là bố trí theo đuổi trật tự tăng dần dần.

Như vậy tớ thấy:

 • Người có điểm TB tối đa là 9.5 được xếp thứ hạng 1
 • Người có điểm TB là 8.1 được xếp thứ hai, trong đó đem 2 người cùng điểm, do đó đem 2 địa điểm xếp thứ hạng 2 là loại 3 và dòng sản phẩm 6
 • Do 2 người đồng hạng 2 nên tiếp tục không tồn tại xếp thứ hạng 3. Hạng tiếp sau được xem là hạng 4, ứng với số điểm TB là 7.6

Xếp hạng theo đuổi trật tự hạn chế dần bằng hàm RANK

Xếp hạng theo đuổi trật tự hạn chế dần dần Khi tất cả chúng ta muốn đánh giá bán bên trên những tiêu chuẩn “không tốt”, địa thế căn cứ vào đó để đánh giá bán coi ai có mức giá trị thấp nhất thì rất tốt.

Trong ví dụ bên trên, tất cả chúng ta ham muốn xếp thứ hạng theo đuổi số lỗi nhưng mà từng người phạm phải. Ai ít lỗi nhất thì xếp loại 1. Số lỗi tăng dần dần thì trật tự xếp thứ hạng tiếp tục tăng dần dần.

Khi đó tất cả chúng ta tiếp tục sử dụng hàm RANK với Order = 1

Xem thêm: end là gì

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8,1)

 • Giá trị xét xếp hạng: ô B2
 • Vùng list những số tham lam chiếu: B2:B8. Vùng này cần thiết cố định để ko thay đổi trong số công thức
 • Thứ tự động xếp hạng: hạn chế dần dần, sử dụng số 1

Như vậy 2 người dân có lỗi ít nhất (là 1 lỗi) thì đều xếp loại 1. Người vướng nhiều lỗi nhất (là 8 lỗi) xếp loại 7

Tuy nhiên vô 2 cơ hội bố trí bên trên, tất cả chúng ta thấy hàm RANK được cho phép những độ quý hiếm tương tự nhau thì nằm trong cộng đồng 1 loại hạng. Nhưng thực tế đôi Khi tất cả chúng ta cần thiết xếp thứ hạng ví dụ mang đến từng bậc, nếu như tương tự nhau thì cần phải có thêm thắt tiêu chuẩn phụ để thực hiện căn cứ đánh giá bán xếp thứ hạng. Khi đó tất cả chúng ta sẽ sở hữu được thêm thắt 2 loại xếp hạng:

Kiểu loại 1: Xếp hạng liên tục ko nhảy bậc (không đồng hạng)

Tham khảo bài xích viết: Cách dùng hàm RANK và hàm COUNTIF để xếp thứ hạng liên tiếp ko nhảy bậc trong Excel

Kiểu loại 2: Xếp hạng theo điều kiện

Nội dung này những chúng ta có thể coi thêm thắt bên trên bài xích viết:

Xếp hạng theo đuổi ĐK vô excel – Phần 1

Xếp hạng theo đuổi ĐK vô excel – Phần 2

Xếp hạng theo đuổi ĐK vô excel – Phần 3

Ngoài đi ra những chúng ta có thể coi thêm thắt nội dung bài viết về xếp thứ hạng vô report bằng Pivot table trong Excel:

Hướng dẫn cơ hội xếp thứ hạng vô report tự Pivot Table

 Xem thêm: gambit là gì