give in to là gì


Trang trước

Bạn đang xem: give in to là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Give in to sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give in to

Ý nghĩa của Give in to là:

 • Đồng ý với loại nhưng mà chúng ta ko quí

Ví dụ cụm động kể từ Give in to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in to:

- The government says they will not GIVE IN TO terrorists. Chính phủ bảo rằng chúng ta tiếp tục khước từ với bọn xịn tía.

Nghĩa kể từ Give in to

Ý nghĩa của Give in to là:

 • Bùng phân phát xúc cảm

Ví dụ cụm động kể từ Give in to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in to:

-Eventually, I GAVE IN TO my anger and screamed at them. Cuối nằm trong thì tôi cũng bùng phân phát cơn tức giận của tớ và hét vô chúng ta.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give in to bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Xem thêm: dương vật tiếng anh là gì

  Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: đọc trong tiếng anh là gì