give credit là gì

Bạn đang xem: give credit là gì

We have to tướng give credit to tướng the players for what they did.

Tôi nên khen ngợi những cầu thủ vì thế những gì chúng ta đã thử được.

Institutions in the U.S. give credit and/or placement for qualifying AP Exam

scores of a 3, 4, or 5.

AP đua của 3, 4 hoặc 5.

We always dig deeper and

aren't afraid to tướng thumb our noses or give credit where it's due when inspecting casinos online.

Chúng tôi luôn luôn móc sâu sắc rộng lớn và

không lo ngại ngáp mũi của công ty chúng tôi hoặc cho tín dụng điểm tê liệt là lúc kiểm tra

những sòng bạc trực tuyến.

If we had to tướng give credit to tướng any single inventor,

it would probably be Karl Benz from Germany.

tê liệt hoàn toàn có thể là Karl Benz kể từ Đức.

needed) why the nội dung is relevant to tướng your operation.

nếu như cần) vì sao nội dung đem tương quan cho tới sinh hoạt của người sử dụng.

Some schools also give credit for work experience which can knock off some of the hours

required for degree completion.

Một số ngôi trường cũng cung cấp cho tín dụng mang lại tay nghề thao tác tuy nhiên hoàn toàn có thể gõ tắt một số trong những giờ cần

thiết nhằm hoàn thành xong cường độ.

it would probably be Karl Benz from Germany.

tê liệt hoàn toàn có thể là Karl Benz kể từ Đức.

Others give credit to tướng Lady Gaga who uses Paw Pose

as the Little Monsters rally điện thoại tư vấn.

người sử

dụng

Paw Pose như cuộc gọi biểu tình của Quái vật tí hon.

Give credit where

credit

is due; praise those who turn.

tuyên dương ngợi( giã thưởng) người xứng danh với nó.

Like a ngân hàng or PayPal,

this anchor will then hold your money and give credit to tướng your virtual wallet.

Giống như ngân hàng hoặc PayPal,

mỏ neo này sẽ lưu lại chi phí của người sử dụng và cấp tín dụng thanh toán cho ví ảo của người sử dụng.

Just keep in mind that some

creative commons licenses may require that you give credit to tướng the source within your đoạn phim.

Chỉ nên nhớ rằng một số trong những giấy

phép cộng đồng của những sáng sủa tác hoàn toàn có thể đòi hỏi chúng ta cấp tín dụng mối cung cấp vô đoạn phim của người sử dụng.

If your site uses Flash or PDF files, make sure to tướng read about the latest best practices sánh that

the tìm kiếm engines can crawl that nội dung to tướng your site and give credit for it.

Nếu trang web của người sử dụng sử

dụng

Flash hoặc những tệp tin PDF, chắc chắn là rằng độc giả bên trên những thực hành thực tế cực tốt tiên tiến nhất nhằm dụng cụ tìm hiểu tìm kiếm có

thể tích lũy nội dung tê liệt và cung cấp cho tín dụng trang web của người sử dụng mang lại nó.

If you're going to tướng reference words, ideas, thoughts, and arguments of others,

Nếu chúng ta quyết định tìm hiểu thêm những kể từ, phát minh, tâm lý và lập luận của những người không giống,

Tip: Pinterest etiquette

gives

you two rules of thumb: Give credit where credit's due,

or nicely let a pinner know when pins aren't correctly

credited.

Mẹo: Nghi thức xã gửi gắm Pinterest

cung

cấp

cho chính mình nhì quy tắc: Cung cấp cho tín dụng Khi

tín

dụng đáo hạn

Xem thêm: end là gì

hoặc độc đáo và khác biệt cho tất cả những người ghim biết lúc nào ghim ko được ghi đem đúng chuẩn.

I think it is perfectly

reasonable to tướng assume that any tìm kiếm engine can give credit to tướng any links it wants to tướng give credit to tướng, if it feels there are enough signals to tướng indicate it's a credible links.

Tôi nghĩ về trọn vẹn hợp lí khi

hiệu nhằm cho biết thêm này là links uy tín.

Using another person's words, ideas, information, or creative work(such as art, music, or photography) is allowed,

but only if you acknowledge the original author and give credit where

credit

is due.

Sử

dụng

kể từ ngữ, phát minh, vấn đề hoặc việc làm tạo ra của những người khác( ví dụ như thẩm mỹ và nghệ thuật, music hoặc nhiếp ảnh) được được chấp nhận, nhưng

We give credit to tướng Steve Jobs and other leading figures in Apple-

his early partner Steve Wozniak, his successor Tim Cook, his visionary designer Sir Jony Ive- but some of the most important actors in this story have been forgotten.

tác của tớ sớm Steve Wozniak, người tiếp sau ông Tim Cook, mái ấm design đem tầm coi xa xăm của ông Sir Jony Ive- tuy nhiên một số trong những trong mỗi tác nhân cần thiết nhất vô mẩu chuyện này đã trở nên quên khuấy.

and other leading figures in Apple his early partner Steve Wozniak, his successor Tim Cook, his visionary designer Jony Ive but some of the most important actors in this story have been forgotten… cheap jordans miễn phí shipping.

và số lượng tiên phong hàng đầu không giống vô Apple- đối tác chiến lược của tớ sớm Steve Wozniak, người tiếp sau ông Tim Cook, mái ấm design đem tầm coi xa xăm của ông Sir Jony Ive- tuy nhiên một số trong những trong mỗi tác nhân cần thiết nhất vô mẩu chuyện này đã trở nên quên khuấy.

He always reflects a compliment and gives credit to tướng the student.

Data-driven attribution gives credit for conversions based on how people tìm kiếm for your business

and decide to tướng become your customers.

Phân vấp ngã theo phía tài liệu cung cấp cho tín dụng cho những quy đổi dựa vào cơ hội từng người

tìm hiểu tìm kiếm công ty của người sử dụng và ra quyết định trở nên người tiêu dùng của người sử dụng.

This lets them know that you have given credit to tướng what they have said, or in general alone.

Điều này mang lại chúng ta hiểu được chúng ta vẫn cung cấp cho tín dụng mang lại những gì chúng ta vẫn trình bày hoặc trình bày cộng đồng 1 mình.

This school has an open admissions policy and gives credit for life experiences.

Nhà ngôi trường có

chính sách tuyển chọn sinh há và cung cấp cho tín dụng mang lại những hưởng thụ sinh sống.

The businesses that follow ethics and lập cập on some values lượt thích giving credits to tướng all the responsible people, are generally more successful.

Các công ty tuân theo đuổi đạo đức nghề nghiệp và đuổi theo một số trong những độ quý hiếm như cung cấp cho tín dụng mang lại toàn bộ những người dân đem trách cứ nhiệm,

thông thường thành công xuất sắc rộng lớn.

Many US universities give credits in first-year subjects to tướng students who achieved good

results in the A-Level Programme.

Rất nhiều ngôi trường ĐH bên trên Mỹ cấp tín chỉ cho học viên

cho

những môn học tập ở năm loại nhất

nếu như những em đạt thành quả đảm bảo chất lượng vô công tác A- Level.

In this case the past two years banks are not given credit, especially.

Trong tình huống này vô nhì năm

Repost for Instagram makes it easy to

Repost your favorite photos& videos on Instagram while giving credit to tướng the original Instagramer.

Repost

cho

Instagram thực hiện

cho

nó đơn giản để

Repost ảnh& amp yêu thương mến của bạn; đoạn phim bên trên Instagram trong lúc cho tín dụng thanh toán cho Instagramer gốc.

It gives credits up to tướng $60 per month to tướng customers who send used clothes for recycling.

gửi ăn mặc quần áo vẫn qua loa sử

dụng

nhằm tái mét chế.

this desert đô thị successfully attracts everyone from young families and celebrities to tướng MICE travelers and the highest of high rollers.

thành phố Hồ Chí Minh rơi mạc này thú vị thành công xuất sắc toàn bộ quý khách kể từ những mái ấm gia đình con trẻ và người phổ biến cho tới khách hàng du ngoạn MICE và tối đa của những con cái quanh cao.

Xem thêm: read out là gì