gill là gì

/gil/

Thông dụng

Danh kể từ, (cũng) .Jill

(viết tắt) của Gillian
Cô gái, nữ giới, người yêu
Jack and gill (Jill)
chàng và nàng
every Jack has his Jill
nồi này vung đấy
Gin (đơn vị (đo lường) khoảng tầm 0, 141 lít ở Anh; hoặc 0, 118 lít ở Mỹ)
Khe núi thâm thúy (thường) đem cây
Dòng suối bên trên núi

Danh từ

mang (cá)
Yếm (gà)
Cằm bên dưới, cằm xệ (người)
(thực vật học) lá tia (ở nón nấm)
to be (look) green about the gills
trông xanh tươi vàng vọt
to be (look) rosy about the gills
trông hồng hào khoẻ mạnh

Ngoại động từ

Mổ ruột (gà)
Đánh (cá) bởi lưới móc (làm vướng đem cá vào)
Bóc lá tia (ở nón nấm)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

khe núi sâu

Hóa học tập & vật liệu

hẻm núi hẹp

Kỹ thuật cộng đồng

cánh nhỏ

Kinh tế

Xem thêm: delegates là gì

ống lường

Bạn đang xem: gill là gì